Slett u-landsgjelda!

Intro  Denne nettsiden er en ressursbank for u-landsgjeld.
  U-landsgjeld på 1-2-3 gir en enkel innføring for deg
  uten forkunnskaper. I kolonnen til venstre finner du
  ulike tema, og under hvert av disse både
  introduksjonsartikler, artikler og rapporter.

Les om SLUG