Mye oppstyr for ingenting?

I slutten av juli gjorde IMF to vedtak av stor betydning for de fattigste landene - økt støtte til lavinntektsland og omallokering av IMFs reserver. Les en analyse gjort av representanter fra sivilsamfunnet.


I slutten av juli gjorde IMF to vedtak av stor betydning for de fattigste landene. Det første ble presentert som "IMF annonserer historisk økning i finansiell støtte til lavinntektsland". I tillegg til den økte støtten vil det komme en omstrukturering av IMFs låneordninger til lavinntektsland. Det andre vedtaket var IMF-styrets støtte til en omallokering av Special Drawing Rights (SDR), IMFs reserver, på $250 milliarder, for å øke flyten i den globale økonomien.

I et notat analyserer representanter fra sivilsamfunnet disse vedtakene, i tillegg til de generelle finansielle løftene til lavinntektsland frem mot 2014. Det blir blant annet trukket frem at mesteparten av den økningen IMF lover, vil være avhengig av mer støtte fra donorer og vil mest sannsynlig ikke komme i tillegg til løfter allerede gitt fra disse donorene. I tillegg har bare en veldig liten del av IMFs gullsalg gått til programmer for lavinntektslandene og ingenting har gått til gjeldslette, noe som var ett av hovedkravene til sivilsamfunnet. Og løftene om rentekutt vil innebære gjennomsnittlig mindre enn $1 million årlig i lavere utgifter for de fattigste landene. Sivilsamfunnsrepresentantene er også skeptiske til om endringene i låneordningene vil få noen som helst praktisk betydning. De trekker også frem at omallokeringen av IMFs reserver ikke tok hensyn til innspill som ville ha tjent de fattigste landene. 

Notatet vil bli oppdatert når IMF legger frem mer informasjon om de nye låneordningene.

Last ned notatet her