Om oss

SLUG er en nettverksorganisasjon med bred støtte i norsk sivilsamfunn. Sammen jobber vi for en mer rettferdig finansarkitektur og for gjeldsslette. Gjeldsslette for utviklingsland handler ikke om veldedighet - det handler om rettferdighet.

Vi jobber for:

  1. Umiddelbar sletting av all illegitim gjeld, og all gjeld som ikke kan betjenes uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter
  2. At gjeldsslette og nye lån ikke betinges av kondisjonaliteter som undergraver demokratiske prosesser
  3. For at alle typer utlån underlegges retningslinjer for ansvarlig finansiering

Viktige dokumenter:


Ansatte

photo of Maren Hemsett
Daglig leder:

Maren Hemsett

E-post:
Mobil: +47 98 82 25 82
Twitter: @slettgjelda
photo of Thea Sofie Rusten Grastveit
Politisk rådgiver:

Thea Sofie Rusten Grastveit

E-post:
Mobil: +47 980 39 330
Twitter: @slettgjelda

Styret

photo of Elise Skarsaune
Styreleder:

Elise Skarsaune

E-post:
Mobil: +4797769080
photo of Håvard Skogerbø
Styremedlem:

Håvard Skogerbø

photo of Astrid Iversen
Styremedlem:

Astrid Iversen

photo of Kasper Landmark
Styremedlem:

Kasper Landmark

photo of Mathias Slettholm, KrFU
Styremedlem:

Mathias Slettholm, KrFU

photo of Synnøve Ofte Jakobsen, Changemaker
Styremedlem:

Synnøve Ofte Jakobsen, Changemaker

Styremedlem:

Håvard Skjerdal, KFUK-KFUM Global

photo of Embla Husby Jørgensen
Styremedlem:

Embla Husby Jørgensen

photo of Sven Larsen
Styremedlem:

Sven Larsen


SLUG er medlem av