Parisklubben sletter Iraks gjeld

80 prosent av gjelden tatt opp av Saddam Husseins regime er nå slettet. 

I 2004 inngikk Irak en avtale med sine kreditorer i Parisklubben om å få slettet 80 prosent av den offentlige utenlandsgjelden som stammer fra årene med Saddam Hussein. Gjelden skulle slettes i tre faser, forutsatt at Irak fulgte et 3-årig IMF program. I 2005 var til sammen 60 prosent av gjelden slettet, og nå rett før jul kunngjorde Parisklubben at de siste 20 blir slettet. 58 av Iraks 73 kreditorer har nå restrukturert eller slettet deler av landets gjeld, og Parisklubben oppfordrer de resterende til å gjøre det samme.

«Folket i Irak skal ikke bære byrden for gjelden som ble tatt opp under regimet til diktatoren som nå er fjernet», sa den amerikanske finansministeren John Snow i april 2003, ikke lenge etter at Saddam Hussein var avsatt. Det var denne begrunnelsen som ble brukt da USA jobbet for å få Parisklubben til å slette Iraks gjeld, selv om det ikke kom frem i den endelige offisielle begrunnelsen. Denne argumentasjonen ligner på gjeldsbevegelsens krav om sletting av illegitim gjeld, og viser hvordan slike argumenter brukes selektivt. På denne tiden var det politisk viktig for USA å få Irak opp og stå, noe som også var grunnen til at Irak, som er et mellominntektsland, fikk betydelig mer gjeldsslette enn for eksempel det mye fattigere Nigeria fikk året etter.

Uansett er det gledelig at nesten hele denne diktatorgjelden nå er slettet. SLUG håper at denne gjeldssletten ikke blir ført på bistandsbudsjettet slik det skjedde da Irak fikk slettet gjeld i 2005. Gjeldssletten til Irak og Nigeria utgjorde det året 23 prosent av EUs samlede bistand.


Parisklubbens kunngjøring

FN støtter gjeldssletten og oppfordrer flere kreditorer til å følge etterLes også:

Facebook Twitter Email