Regionale utviklingsbanker

De regionale bankene er mindre omtalt enn deres storebror Verdensbanken, men er likevel svært viktige institusjoner med stor påvirkning ovenfor nasjonale myndigheter i Sør. Bankene er Den afrikanske utviklingsbanken (AfDB), Den asiatiske utviklingsbanken (ADB) og Den interamerikanske utviklingsbanken (IDB). Bankene gir råd og lån i utviklingsøyemed til landene i de aktuelle regionene. Hver av bankene har medlemmer fra hele verden og som i Verdensbanken styres stemmevekten etter størrelsen på hvert enkelt lands innskudd.

Regionalbankene jobber for fattigdomsbekjempelse, økonomisk vekst og regional integrasjon. Bankene gir lån, bistand og teknisk assistanse, og klienter er både myndigheter og private bedrifter i medlemsland. De regionale utviklingsbankene er bygget opp og blir styrt på omtrent samme måte, med et guvernørstyre, et direktørstyre og en president. I alle bankene har de regionale medlemmene flertall i stemmevekt i styrende organer.

De siste årene har de tre bankene foretatt en dreining i sine operasjoner, og de prioriterer nå infrastruktur, energi og privat sektor og beveger seg vekk fra sosiale sektorer. Bankene har vært utsatt for kritikk i forbindelse med store infrastruktur- og energiprosjekter; blant annet for å ikke ta nok hensyn til fattigdomsreduksjon og for å finansiere prosjekter med alvorlige sosiale og miljømessige konsekvenser.

Norge er den niende største giveren i Afrikabanken, men er relativt liten i Asiabanken og i Den interamerikanske utviklingsbanken. Graden av innflytelse er deretter. Norske myndigheter ønsker ikke å påvirke regionalbankene på samme måte som for eksempel Verdensbanken, da regionalbankene skal ha en sterk regional forankring. Men Norge jobber bl.a. for å inkorporere hensyn til fattigdomsreduksjon i bankenes operasjoner, for å fremme kvinners rettigheter og likestilling, miljø og anti-korrupsjon. Norge støtter ellers dreiningen vekk fra sosiale sektorer og over til energi og infrastruktur.

Les mer:

De regionale utviklingsbankene - Virksomhet, Norges rolle og mulighet for påvirkning (Forum-rapport)
Norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner (rapport)
Asian Development Bank (offisiell nettside)
African Development Bank (offisiell nettside)
Inter-American Development Bank (offisiell nettside)Les også:

Facebook Twitter Email