Internasjonal gjeldskampanje

En rekke organisasjoner lanserte denne uken en internasjonal kampanje med tittelen ”Defuse the debt crisis”. Kampanjen krever at nye regler må på plass for å sikre gjeldsrettferdighet, og at dette gjøres gjennom å støtte en rettferdig og uavhengig gjeldsdomstol. Kampanjen er rettet mot det internasjonale samfunn, og spesielt årets G20-leder, Frankrikes president Nicolas Sarkozy. 

defuse logo-size470x1200quality75

"En uavhenigig gjeldsdomstol vil kunne avgjøre tvistemål om gjeld når et land strever med å tilbakebetale lån eller i tilfeller der lånets legitimitet er usikker ” sier SLUGs leder, Kristian Jahren Øvretveit.

Land over hele verden opplever i dag bekymringsverdig høye gjeldsnivåer. Uansvarlig utlån er en viktig grunn til dette. Ikke-bærekraftig og illegitim gjeld hindrer utvikling og fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

" Den globale finanskrisen har forverret gjeldssituasjonen for mange, og en rettferdig og varig løsning på staters gjeldsproblemer må på plass ” sier Øvretveit.

Den europeiske tilnærmingen til gjeldskrisen gjentar de feiltrinnene som var med på å bidra til at 80-tallets gjeldskrise i Sør ble så alvorlig som den ble. Istedenfor å stille investorer til ansvar, blir offentlige midler brukt, på bekostning av skattebetalere, for å redde privat sektor.

Det internasjonale gjeldsslettenettverket har jobbet med å finne effektive løsninger på gjeldskriser siden 80-tallet. Nå ber organisasjonene om en åpen, rettferdig og uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme.

"Det er viktig at vi får på plass en mekanisme som ikke fører til at uskyldige mennesker i låntakerland må ta hele regningen når risikable investeringer og lån slår feil ” sier SLUGs leder.

Kampanjen ber om en gjeldsdomstol som er uavhengig av utlånere og låntakere, som inkluderer alle utlånere og all gjeld i en prosedyre, som er forutsigbar, og som er basert på klare regler som kan håndheves. Domstolen kan være permanent eller ad hoc-basert og vil vurdere hvert enkelt kravs gyldighet og legitimitet.

Organisasjoner som vil støtte kampanjen kan gjøre det på kampanjens egen nettside ( www.defusethedebtcrisis.org) eller ved å kontakte Slett U-landsgjelda (SLUG)
Mobil: 92 85 46 19, e-post: kristian@slettgjelda.no

Sigrun Espe, daglig leder i Slett U-landsgjelda (SLUG)
Mobil: 91 13 70 78, e-post: slug@slettgjelda.no

Internasjonale kontaktpersoner fra kampanjens styringsgruppe:

  • Aktion Finanzplatz Schweiz (Switzerland), Phone +41 61 693 17 00, afp@aktionfinanzplatz.ch
  • erlassjahr.de (Jubilee Germany), Jana Zwernemann, Phone +49 211 4693 196, j.zwernemann@erlassjahr.de
  • EURODAD (international / Brussels), Øygunn Brynildsen, Phone +32 2 894 4640, obrynildsen@eurodad.org
  • Jubilee Debt Campaign (UK), Tim Jones, Phone: +44 20 7324 4722,
  • tim@jubileedebtcampaign.org.uk
  • Jubilee Netherlands (Netherlands), Koos de Bruijn, Phone +31 20 530 66 33, k.de.bruijn@jubileenederland.nl


Les også:

Facebook Twitter Email