Tommel opp til Slyngstad i Norges Bank

Fredag 25. april holdt Finanskomiteen høring om Stortingsmelding 19 og forvaltningen av Oljefondet i 2013. Det store temaet var Regjeringens foreslåtte innlemmelse av Etikkrådet i Norges Bank, men Oljefondets investeringer i statsobligasjoner ble også satt på agendaen.

Slyngstad-SPU-høring-2014

SLUG har lenge arbeidet for å få Stortinget til å be regjeringen om en ny og mer grundig gjennomgang av muligheten for å utvikle etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner, hvor åpenhetskriterier hos utstederlandet ligger til grunn. SLUG leverte høringsinnspill til Finanskomiteen og både Changemaker og Kirkens Nødhjelp tok opp spørsmålet under høringen.

Et høydepunkt i høringen var da Snorre Valen (SV) fra Finanskomiteen stilte Yngve Slyngstad fra Norges Bank spørsmål om det foreligger noen praktiske innvendinger med tanke på å innføre gjennomsiktighets- eller legitimitetskrav ved kjøp av statsobligasjoner. På det svarte Slyngstad tydelig at det ikke er noen praktiske utfordringer ved det, og at Norges Bank gjennomfører det mandatet de blir gitt.

Dette betyr at det kun er politisk vilje det står på for å få etikken til å gjelde hele Oljefondet, inkludert investeringer i statsobligasjoner.Les også:

Facebook Twitter Email