Mot løsning på Puerto Ricos gjeldskrise

Torsdag forrige uke kom republikanere og demokrater i kongressen til enighet om et lovforslag for å håndtere Puerto Ricos gjeldskrise. Enigheten er et svært viktig skritt i retning av å løse den økonomiske krisen. Restruktureringsprosessen vil imidlertid legge tunge føringer for Puerto Ricos økonomiske og politiske liv i årene som kommer

Torsdag 18. mai kom speaker Paul Ryan i kongressens Representantenes hus til enighet med Obama-administrasjonen om en formulering: Et godt grunnlag for at lovforslaget kan gå gjennom når det skal stemmes over i juni.

550 milliarder statsgjeld

Forslaget går inn for en restrukturering av Puerto Ricos 550 milliarder kroner høye statsgjeld gjennom en føderal gjeldsrestruktureringskomité.

Forslaget representerer et sårt tiltrengt skritt for å løse Puerto Ricos dype gjeldskrise - en krise som har medført store menneskelige lidelser i form av fraflytting, arbeidsledighet, fattigdom og kutt i offentlige velferdstilbud.

Men løsningen kommer ikke uten store politiske omkostninger. Den foreslåtte gjeldrestruktureringskomiteen vil få stor makt over Puerto Ricos interne økonomiske og politiske anliggender. Komiteen vil ha fullmakt til å vedta restruktureringsbetingelser og fra hvilke offentlige budsjettposter pengene skal hentes fra. Bernie Sanders har vært uttalt motstander av lovforslagets politiske og økonomiske konsekvenser for Puerto Rico.

Sluke kameler

Det kan, til tross for politisk kostbare kameler, allikevel late til at lovforslaget er det beste Puerto Rico kan håpe på for å finne en løsning på den nåværende økonomiske krisen. En tredjedel av landets gjeld skyldes til gribbefond. Med Argentinas gribbeforlik friskt i minne er det behov for å finne en politisk løsning på gjeldskrisen, som sikrer Puerto Ricaneres velferd og landets gjeldsbærekraft i framtiden.Les også:

Facebook Twitter Email