#BlockBlackRock

I sommer ble det kjent at UN Women, en FN-organisasjon som jobber for å styrke jenter og kvinners rettigheter, og Blackrock, verdens største investeringsfond, inngikk en samarbeidsavtale. Det fikk mange til å reagere. Sammen med over 600 andre, mener SLUG samarbeidet må skrotes. Dette er hvorfor.

Samarbeid med privat næringsliv trenger ikke være negativt – snarere tvert imot. Som SLUGs eget samarbeid med blant annet KLP, Storebrand og Finans Norge viser, finnes det aktører i næringslivet som ønsker å bidra til å bygge bærekraftige økonomier og samfunn. Samarbeid med slike aktører mener vi er positivt.

Det finnes imidlertid selskaper som ønsker å fremstå som sosialt ansvarlige, heller enn å være det. I slike tilfeller er det sivilsamfunnets ansvar å si ifra. I brevet SLUG har underskrevet på står det at avtalen gir Blackrock et dekke av “feminist approval” selskapet ikke har gjort seg fortjent. Brevet ble sendt til lederne av UN Women tidligere i august.

Målet med samarbeidsavtalen, som nå er satt på vent, var å støtte fremveksten av såkalt “gender lens investing”. Begrepet viser til en måte å gjøre investeringer på som bygger på kjønnsanalyser, og som ønsker å bidra til kampen for likestilling. Det er vanskelig å se hvordan Blackrock, et selskap kjent for å sette profitt over menneskerettigheter, skal lede finansbransjen inn på dette. Selskapet er verken et foregangsfond eller angrende versting.

For å illustrere selskapets forretningsmodell som setter profitt over menneskerettigheter, viser brevet blant annet til Blackrocks håndtering av Zambias gjeldskrise. Selskapet er landets største private kreditor. Kort oppsummert: I 2020 nektet selskapet å gi Zambia betalingsutsettelser, og til dags dato har det heller ikke vært åpen for å restrukturere gjelda. Hvis Blackrock får tilbakebetalt i fullt kan det tjene opp til 180 milliarder dollar. Det er 110 % profitt på hva selskapet betalte for gjelda da den ble kjøpt opp. Til sammenligning viser tall fra 2020 at 6 av 10 i Zambia lever i fattigdom, at 8,3 millioner mennesker lider av underernæring, og at over 50 % av statens inntekter går til nedbetaling av gjeld. Urettferdigheten i dette er stor.

På bakgrunn av Blackrocks forretningsmodell, og for å hegne om FN som en demokratisk, internasjonal arena, mener SLUG samarbeidet må skrotes. 16 august ble det holdt et digitalt åpen arrangement i sammenheng med brevet. Det kan du se her:Les også:

Facebook Twitter Email