LEDIG STILLING: POLITISK RÅDGIVER (VIKARIAT, 6-10 MÅNEDER)

Vi søker vikar for vår politisk rådgiver fra august 2022

Dream Job 2904780 1920

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk er en nettverksorganisasjon bestående av 36 medlemsorganisasjoner som arbeider for rettferdig gjeldspolitikk gjennom internasjonal statlig gjeldsslette, gjeldsrevisjoner og regler for ansvarlig långivning og lånopptak. Vi arbeider for å engasjere ungdom, studenter, media og politikere til å jobbe for mer rettferdige økonomiske strukturer. Dette vil kunne være med å sikre tilstrekkelig finansiering av menneskerettigheter og bærekraftsmålene global. Virkemidlene våre er skarpe analyser av aktuelle problemstillinger og gjennom kronikker, møter, filmer, rapporter og foredrag ønsker vi å inspirere folk til å bidra i arbeidet vårt, og påvirke politikere til å endre strukturene.

Vi skal nå ansette vikar for vår politiske rådgiver som skal ut i foreldrepermisjon. Vikariatets varighet vil være på mellom seks og 10 måneder. Dette avtales med den aktuelle kandidaten.

Politisk rådgiver har, sammen med daglig leder, ansvar for å gjennomføre informasjonsarbeidet og det politiske påvirkningsarbeidet som kan bidra til at organisasjonen når sine politiske mål nasjonalt og internasjonalt. SLUG er opptatt av informasjonsarbeid i alle kanaler, gjennom foredrag, panelsamtaler, deltagelse på internasjonale konferanser, lobbymøter, nettsaker og innspill til media. Politisk rådgiver må være analytisk og kreativ, ha evne til å jobbe selvstendig med komplekse oppgaver, ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og være en god lagspiller. De ansatte har tett kontakt med et aktivt styre, samt frivillige i arbeidsutvalg og informasjonsutvalg.

SENTRALE ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Utarbeide analyser til både informasjons- og påvirkningsarbeid
 • Ansvar for presse- og mediearbeid, inkludert sosiale medier
 • Holde foredrag og arrangere seminarer
 • Samarbeide med det nasjonale og internasjonale nettverket om kampanjer og politisk analyse

KVALIFIKASJONER:

 • Relevant høyere utdanning
 • Organisasjonserfaring
 • Kunnskap om og interesse for utviklingsfinansiering
 • Kjennskap til politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra formidling og/eller informasjonsarbeid
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk og god fremstillingsevne
 • Erfaring fra mediearbeid er en fordel

VI SØKER EN PERSON SOM:

 • Er strukturert og kan jobbe med mange og ulike oppgaver samtidig
 • Har engasjement for rettferdig utviklingspolitikk
 • Kan jobbe noe på ettermiddags- og kveldstid, samt gjennomføre enkelte reiser i inn- og utland
 • Kan stille seg bak SLUGs krav

VI KAN TILBY:

 • En variert arbeidshverdag med meningsfylte oppgaver
 • Mulighet til i stor grad å påvirke egen arbeidshverdag
 • Mulighet for hjemmekontor to dager i uken
 • Lønn i henhold til SLUGs tariffavtale, fra ltr. 50 i statens lønnstabell
 • Gode pensjon- og forsikringsavtaler
 • Kontorplass i Oslo sentrum

Søknadsfrist: 6. mars 2022

Ønsket oppstart: August 2022

Arbeidssted: SoCentral (Sentralen), Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Send søknad og CV til slug@slettgjelda.no og merk e-posten «Søknad politisk rådgiver».

For spørsmål, kontakt daglig leder Maren Hemsett (slug@slettgjelda.no eller 988 22 582) eller se www.slug.no.

Ny-logo-3


Facebook Twitter Email