#StopIMFSurcharges

Over 40 % av IMFs egne inntekter kommer fra ekstra straffegebyr pålagt land i gjeldskrise. Sammen med over 350 andre, krever SLUG at denne politikken avskaffes.

I dag sendte SLUG, sammen med en rekke andre organisasjoner og enkeltindivider, et brev til IMFs styre med krav om at (1) fondets administrerende direktør Kristalina Georgieva må svare på kritikken og at (2) politikken med tilleggsavgifter (på engelsk surcharges) må avskaffes.

Brevet følger oppropet vi underskrev i våres, og et brev sendt til Georgieva fra en gruppe av FNs menneskerettighetseksperter i sommer.

Tilleggsavgiftene er et ekstra gebyr som pålegges mellominntektsland i gjeldskrise som enten låner (i) for mye av IMF, eller (ii) bruker for lang tid på å betale tilbake. Politikken rettferdiggjøres i at den skal motivere land til å betale tilbake raskere (for å verne om fondets midler, slik at de kan lånes ut igjen til andre i krise), og gjøre gjøre IMF-lån upopulære (for å verne om fondets rolle som en lender of last resort).

I realiteten er det imidlertid ikke slik at politikken fører til at land tilbakebetaler raskere. Heller motsatt bidrar de til å forverre gjeldskrisene. I brevet argumenterer vi for at politikken er unødvendig, pro-syklisk og bryter med internasjonal menneskerettighetslov. Selv uten inntekten tilleggsavgiftene generer, vil fondet likevel gå i pluss.

Ved å avskaffer politikken, frigjør man midler land kan bruke på klimatiltak eller tiltak for å sikre oppfyllelsen av menneskerettigheter og bærekraftsmålene.

Ved utgangen av 2021, var det 14 land som betalte tilleggsavgifter: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Barbados, Ecuador, Egypt, Gabon, Georgia, Jordan, Mongolia, Pakistan, Tunisia og Ukraina. På grunn av den globale økonomiske situasjonen, kan dette antallet stige betydelig i årene som kommer.

Har du lyst å lære mer om tilleggsavgiftene? Se her.Les også:

Facebook Twitter Email