Får du med deg dette?

Jevnlig sender SLUG ut nyhetsbrev med oppdatering på den globale gjeldssituasjonen og aktuelle temaer. Meld deg på her!

En smakebit:

"Siden sist vi sendte ut nyhetsbrev, har Ghana sluttet seg til landene i mislighold, og søkt om å restrukturere gjelda under G20s rammeverk Common Framework. IMFs leder Kristalina Georgieva mener søknaden viser at rammeverket anses som "an important pathway for debt resolution", men det demonstrerer også avtalen mellom Parisklubben og G20 om at alle land som kan bruke Common Framework bruke Common Framework. Selv om det i veldig liten grad fungerer.

Sivilsamfunnet er imidlertid ikke alene om å se hvor mangelfullt dagens system er. IMF og Georgieva er også bekymret, og inviterer nå til et rundbord om gjeldssituasjonen. Det understrekes at rundbordet ikke skal erstatte Common Framework, men at de ønsker å se på noen av utfordringene som herjer gjeldspolitikken i dag. De er det nok av. Det gjenstår å se om samtalene fører til noen løsninger, eller om det blir enda en kreditortstyrt prosess som faller til kort for de reelle behovene."Facebook Twitter Email