Gjeld på Arendalsuka

Den årlige politiske festivalen, Arendalsuka, er nå overstått. SLUG deltok og bidro til at spørsmål om den økende gjeldskrisa ble diskutert.

Kan vi løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa?

Dette var spørsmålet vi stilte under vårt eget arrangement sammen med Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Spire, Changemaker, Attac Norge, Forum for utvikling og miljø og Fellesrådet for Afrika. I panelet deltok Arvinn Gadgil (Direktør, UNDP Oslo Governance Center), Trine Østereng (rådgiver i Agenda) og Åsmund Aukrust (utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet), mens Julie Rødje (daglig leder i SLUG) styrte ordet.

Det var stor enighet om at gjeldskrisa er svært alvorlig, og at vi er nødt til å ha en helhetlig og samstemt tilnærming til utviklingspolitikken som ivaretar både økonomisk og miljømessig bærekraft. Norges rolle som tidligere ledestjerne på gjeldsfronten, bør brukes til å fortsatt være i front og presse for gode globale løsninger. Aukrust mente også at Norge kunne støtte en gjeldshåndteringsmekanisme under FN, noe sivilsamfunnet har pushet norske og internasjonale myndigheter på i lang tid.

Å sikre addisjonell og gavebasert klimafinansering handler om å ta vår del av klimaansvaret globalt, men også å sikre at klimafinansieringen er i tråd med menneskerettigheter og sosiale velferdsbehov. I tillegg handler det, som Aukrust påpekte, om global sikkerhetspolitikk og er i tråd med norske egeninteresser.

20230816 160159

Panelsamtale med Arvinn Gadgil, Åsmund Åukrust og Trine Østereng, ledet av Julie Rødje. Foto: Forum for utvikling og miljø.

Den store utviklingsdebatten

Hvert år samles norske utviklings- og miljøorganisasjoner seg bak den store utviklingsdebatten. I år var temaet ulikhet, og etter to innledninger fikk vi debatt mellom utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim (SP), Nora Selnæs (MDG), Dag-Inge Ulstein (KRF), Ola Elvestuen (Venstre) og Gjermund Skaar (SV).

SV tok raskt opp utfordringene dagens skyhøye gjeldsbyrde har for lands mulighet til god utvikling, og gjeld som en driver for økt ulikhet. Tvinnereim kunne konstatere at "gjelden ligger som en bombe over bærekraftsmålene", og at det er ingen tvil om at vi er nødt til å endre dagens gjeldssituasjon. Likevel mente hun det var lite Norge kunne gjøre, men vil gjerne fortsette dialogen for konkrete tiltak og forslag. Den dialogen gleder vi oss til, for vi har flere forslag på blokka!

Hele arrangementet kan sees hos ForUM her.

160823 Dsu 16

Den store utviklingsdebatten. Foto: Forum for utvikling og miljø.Facebook Twitter Email