An Introductory Guide to Financing for Development

Financing for Development (FfD) er en internasjonal prosess som har som mål å skape et større politisk og økonomisk handlingsrom for utviklingland. Siden 2002 har det blitt holdt tre internasjonale konferanser (Monterrey 2002, Doha 2008 og Addis Abeba 2015). Siden 2015 har det årlig blitt holdt et forum for å diskutere fremgang og utfordringer. I denne rapporten, eller "verktøykassa" (toolkit), finner du en konsis introduksjon til FfD-prosessen.


"FfD is neither a pledging nor fundraising process to finance SDG implementation. It is meant to create the policy and fiscal space for developing countries to finance their development in a sustainable way. (...) we try to break down what that means and how to get there" (s. 9)


På side 19 og 20 kan du lese særlig om statlig gjeld og FfD.

Rapporten er tilgjengelig på fem språk: engelsk, spansk, fransk, arabisk og russisk.Facebook Twitter Email