Etisk underskudd

Rapporten kommer med forslag til hvordan utlån gjennom Oljefondet kan underlegges retningslinjer for ansvarlig långiving. Forskjellige mål på åpenhet konkretiseres og anvendes på Kina og Sør-Afrika.

I SLUG-rapporten "Etisk underskudd" redegjør rapportforfatteren Leon Du Toit for hvordan innføring av krav om åpenhet hos låntakerne kan gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig utlåner. Slik situasjonen er i dag har vi ingen garanti for at Oljefondet ikke profitterer på investeringer i illegitim gjeld. Du Toit ser på forskjellige sider ved åpenhet som kan måles, og anvender målene på Kina og Sør-Afrika.

Mens debatten om etiske retningslinjer for fondets investeringer i selskaper har pågått i en årrekke, er investeringer i statsgjeld (som i praksis er utlån) mindre debattert. I 2009 ba Stortinget Regjeringen om å forbedre rammeverket for slike investeringer. Etter en gjennomgang i 2010 ble rammeverket endret fra å utelukke Burma, til å utelukke stater som omfattes av internasjonale sanksjoner – som i praksis bare gjelder Burma. Rapporten slår fast at dagens situasjon utgjør et demokratisk underskudd ettersom Stortinget og den norske befolkning ønsker at Oljefondets investeringer skal være etiske.Facebook Twitter Email