Tema

Gjeldsrevisjon

En gjeldsrevisjon er en gjennomgang av gjeld eller utlån, og både den norske og internasjonale gjeldsbevegelsen har lenge arbeidet for at gjeldsrevisjoner må brukes for å avdekke illegitim gjeld.

I 2013 ble Norge det første kreditorlandet til å gjennomføre en gjeldsrevisjon av utlån til utviklingsland. Den norske gjeldsrevisjonen la blant annet til grunn FNs prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak. Selv om revisjonen fant at Norge hadde overholdt egne regler på tidspunktet da lånene ble gitt, konkluderte den også med at Norges utlånspraksis i liten grad var i overensstemmelse med FNs prinsipper. SLUG har utgitt en egen skyggerapport hvor vi tolker FNs prinsipper og anvender de på et utvalg land, og konkluderer da blant annet med at deler av Indonesias gjeld til Norge må slettes.

I 2007 ble Ecuador det første landet til å lansere en gjeldsrevisjon i myndighetsregi. Revisjonen viste at mange av lånene aldri skulle ha vært gitt eller var uten juridisk forankring, og anbefalte Ecuadors president å nekte å betale nesten 40% av Ecuadors utenlandsgjeld. De siste årene har også regjeringer, parlamenter og sivilsamfunnsgrupper i en rekke andre debitorland gjennomført gjeldsrevisjoner. Formålet med revisjonene har blant annet vært å fastslå de opprinnelige vilkårene for lånene, hvor mye renter som har blitt betalt, hva lånet har blitt brukt til, hvem som lånte pengene og i hvilket navn, samt utlåners rolle og identitet. Siste land som besluttet å gjennomføre gjeldsrevisjon er Filippinene der Kongressen i desember 2016 besluttet å gjennomføre en gjeldsrevisjon for å undersøke legitimiteten til lån landet har tatt opp for å finansiere en rekke utviklingsprosjekter.

FNs spesialrapportør for gjeld og menneskerettigheter har også understreket hvor viktig nasjonale gjeldsrevisjoner er for å undersøke både gjeldens legitimitet og hvordan gjeldsbetaling påvirker menneskerettighetene.

Podcast: Norge med ledertrøya på: En gjeldshistorie

Lytt og abonnér der du hører på podcast:
Spotify I Apple podcasts I Google podcasts

Norsk gjeldshistorie er en fortelling om et lite land som har fått til store ting. Vi snakker med nøkkelpersoner som stod midt oppi det da Norge gikk foran for rettferdig gjeldspolitikk.

Nyheter om Gjeldsrevisjon:


Facebook Twitter Email