Tema

Gribbefond

Gribbefond er selskaper som har spesialisert seg på å kjøpe opp gjeld for en brøkdel av verdien for deretter å kreve full tilbakebetaling. Gribbefondene har ressurser til å føre harde rettssaker mot fattige land for å tvinge dem til å betale tilbake gamle lån. Virksomheten til gribbefond er oppfattet som svært bekymringsfullt både av gjeldsslettebevegelsen, IMF og av flere lands myndigheter ettersom den truer effekten av å gi fattige land gjeldsslette.

En kjent gribbefondsak er NML Capitals søksmål mot Argentina. Argentina fikk gjelda si restrukturert tidlig på 2000-tallet, men bare 93% av kreditorene godtok gjeldsslettepakken som reduserte landets gjeld til 25-30% av dens opprinnelige verdi. De resterende 7% var gjeld kjøpt opp av gribbefond, som i 2013 vant frem i det amerikanske rettssystemet. I juli 2014 skapte dommen store problemer for Argentina, fordi landet ikke får lenger får betalt sine andre kreditorer gjennom det amerikanske banksystemet. Argentina-saken har skapt stor internasjonal oppmerksomhet rundt problemet med gribbefond.

De siste årene har flere land vedtatt nye lover som skal hindre gribbefond eller andre kreditorer i å tjene store summer på gjeld som er kjøpt billig ved å nekte å bidra i en gjeldsrestrukturering. Storbritannia var først ute, og vedtok i 2010 en lov som hindrer gribbefond eller andre kreditorer i å saksøke noen av de 40 landene som kvalifiserer for gjeldsslette gjennom HIPC-initiativet. I 2015 stoppet det belgiske parlamentet selskaper fra å saksøke for et beløp større enn det de kjøpte gjelden for, dersom de møtte et sett av kriterier som viste at de forsøkte å tilrane seg en urettmessig gevinst. Frankrike er foreløpig siste land som har vedtatt denne type lovgivning, og vedtok i 2017 en lov som beskytter utviklingsland fra å få verdier beslaglagt av kreditorer som kjøpte opp gjelden når landet gikk – eller var nær ved å gå – konkurs, dersom konkursen skjedde for mindre enn fire år siden, eller dersom minst to tredjedeler av långiverne har akseptert en gjeldsrestrukturering.

Gribbefond

Illustrasjon: Jenny Jordahl

Nyheter om Gribbefond:


Facebook Twitter Email