Podcasts

22.09.2020  //  Gjeldskriser

Etter Covid-19: Hva kan vi gjøre for å hindre at verdensøkonomien krasjer helt?

Pandemien traff på verst tenkelige tidspunkt. Verdens land hadde
bygget opp et historisk høyt gjeldsnivå, uten at vi har systemer for å
rydde opp i gjeldskriser. Verden kan komme til å få 500 millioner nye
fattige som følge av korona, og førsteprioritet burde være å ruste opp
helsevesenet for å takle krisa. Men i stedet går pengene til
nedbetaling av gjeld.

10.06.2020  //  Ansvarlig utlån

Offentlig-private samarbeid: Er Verdensbankens favoritt bra eller dårlig for gjeldstyngede land?

Verdensbanken vil finansiere utviklingsprosjekter gjennom offentlig-private samarbeid, men hva betyr det for lands gjeldsbyrder? Vi snakker med Kirsten Sandberg Natvig, konsulent i Scanteam, Petter Vilsted, bærekraftsrådgiver i Norfund og Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver i SLUG, for å finne ut av dette.

05.12.2019  //  Utlånere

Åpenhet fra bankene: register for utlån fra privat bank til stat

Bankene foreslår prinsipper som kan sikre åpenhet om utlån til stater. Dette kan potensielt hindre framtidige gjeldskriser, men det er noen punkter som lugger litt. Vi utforsker dem med daglig leder i SLUG, Henrik Hvaal, seniorrådgiver i Transparency International, Gro Skaaren-Fystro og sjefsøkonom i Eikagruppen Jan Andreassen.

14.08.2019  //  Utlånere

Utlån uten risiko - når IMF redder deg uansett

Når stater er i store betalingsvansker kan IMF komme til unnsetning med lån, men hvordan påvirker IMF-lånene hverdagen til folk flest? Og hva gjør egentlig hyppigheten av slike bailouts med ansvarligheten til långivere? I denne episoden av Gjeldsbrevet hører vi eksperter fra IMF, FN og Jubilee Debt Campaign UK snakke om bailouts og moral hazard.

06.12.2018  //  Klimafinansiering

Hva har gjeld med klimaendringene å gjøre?

Hvorfor skal fattige land måtte låne penger av rike land for å tilpasse seg klimaendringer som stort sett rike land har skapt? I kjølvannet av klimakrisen vokser det fram et mindre synlig problem som potensielt kan undergrave store deler av verdens klim­atiltak: Økende gjeld for fattige land. I denne episoden reiser SLUGs utsendte til Bali, for å møte med Verdensbanken og IMF og snakke om hvordan fattige lands tilpasning til klimaendringene kan finansieres uten at disse landene havner i nye gjeldskriser.

12.09.2018  //  Gjeldskriser

Fra finanskrise til gjeldskrise: Hvordan ser det ut ti år etter?

Det som trolig er historiens første redningspakke ble utbetalt i Romerriket i år 33, og siden den gang har stater måttet trå til for å få fart på økonomien med jevne mellomrom. Etter krisa i 2008 har vestlige land brukt hele verktøykassa. Vi ser nærmere på hvordan det kan føre til gjeldskriser.

Musikk brukt i episoden er laget av Lee Rosevere.

05.01.2018

Du verden! Bonus: Da Norge slettet u-landsgjeld og hvorfor verden stadig får gjeldskriser

Gjeldskriser. Når et land ikke greier å betale tilbake pengene det har lånt av et annet land, så blir det krise. Hvorfor greier ikke verden å lage et bedre system for långivning, når dette skjer igjen og igjen? Det var tema for SLUG og Changemaker Norges sofasamtale, mellom tidligere utviklingsminister og SV-politiker Heikki Holmås og Morgenbladet-journalist og økonom Maria Berg Reinertsen. Hør om skipet fullastet med økonomer på vei til Bretton Woods-konferansen etter andre verdenskrig, og om da utviklingsminister Erik Solheim sa "just do it" og slettet flere lands gjeld til Norge - i Du Verdens bonusspor.

Facebook Twitter Email