Bli medlemsorganisasjon

I dag er det 35 organisasjoner som er medlem av SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, og denne støtten er helt nødvendig for vårt arbeid. Ønsker din organisasjon å bli medlem i SLUG? Da er det bare å ta kontakt med daglig leder på telefon 98 82 25 82 eller sende en e-post til slug@slettgjelda.no så tar vi det derfra.

Hvorfor bli medlem av SLUG?
Norge er en pådriver for å sette illegitim gjeld og ansvarlig långivning på dagsorden i internasjonale fora og har tatt flere initiativ innenfor Verdensbanken og FN. Denne pådriverrollen krever kontinuerlig press fra norsk sivilsamfunn. Som en del av SLUG vil din organisasjon være med å opprettholde dette presset og komme med konstruktive innspill til norske myndigheter. Også norske myndigheter mener at norsk politikk på området ikke hadde vært mulig uten dette kontinuerlige presset.

”Hjertelig til lykke med 20 år i innsatsen for fattige lands deltakelse i internasjonal økonomi, gjennom gjeldslette og rettferdig långivning og låneopptak. Mye er oppnådd med deres engasjement og gjennomslagskraft, inklusive en egen norsk gjeldsrevisjon. Jeg ønsker dere lykke til i deres videre arbeid for å bringe stater på like fot i økonomisk samarbeid.”

- Børge Brende, Utenriksminister (H) i anledning SLUGs 20-års jubileum 2014

Gjennom målrettet arbeid og brede politiske allianser har SLUG oppnådd store politiske gjennomslag: Slettingen av den resterende gjelda etter Skipseksportkampanjen i 2006, verdens første gjeldsrevisjon foretatt av et utlånerland (2013), FNs Prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak (2012) og FN-prosjektet for en ny gjeldsslettemekanisme (pågående).

Les mer om resultater oppnådd i Årsrapport for 2021 og Årsrapport for 2020.

Hva kreves av medlemsorganisasjoner?
SLUGs medlemsorganisasjoner må kunne stille seg bak våre krav og prinsipper. Det er også forventet at en delegat fra organisasjonen deltar på SLUGs årlige samlinger, som oftest i april måned. I tillegg ber vi om at alle organisasjonene betaler en medlemskontingent bestemt utifra årsomsetning, evt. etter egen avtale med SLUG. Det er også mulig for organisasjoner som vil være medlem av SLUG å søke om årlig fritak fra kontingenten om organisasjonen ikke har mulighet til å betale. Ta kontakt dersom dette gjelder din organisasjon.

SLUG som nettverksorganisasjon
SLUG ønsker å være en faglig ressurs for nettverket. Som medlemsorganisasjon får dere tilsendt SLUGs elektroniske nyhetsbrev om lag en gang i måneden og Gjeldsbrevet på e-post to ganger i året. I tillegg er både SLUGs nettverk og nettsider ressurser som organisasjonene kan benytte seg av. SLUG kan blant annet publisere relevant informasjon fra organisasjonene på våre nettsider. Flere av dere etterspør seminar og innledninger til organisasjonssamlinger, innspill til politiske prosesser og dokumenter eller tekster til medlemsblader og nettsider. SLUG bidrar gjerne i slike sammenhenger. Vi arrangerer også seminarer som organisasjonene kan delta på.

SLUG samarbeider også med flere av dere i gjennomførelsen av kampanjer. I tillegg deltar SLUG ofte på internasjonale kampanjer satt i gang i den globale gjeldsbevegelsen som SLUG er en sentral del av. Av erfaring kan vi si at aktiv tilslutning fra vårt nettverk i slike saker veier tungt politisk. Det er store forskjeller i organisasjonene som er medlem av SLUG - til sammen representerer vi et godt utvalg av norsk sivilsamfunn - og samlet har vi stor slagkraft.

Kontakt

Maren Hemsett
Daglig leder
slug@slettgjelda.no
+47 988 22 582
www.slug.no

Facebook Twitter Email