Bli støttemedlem

Gjennom å bli gjeldssletter er du med og støtter SLUGs arbeid for en mer rettferdig verden. Det handler ikke om veldedighet, det handler om rettferdighet!

En rettferdig verden kan ikke oppnås uten å forandre på strukturene som skaper urettferdigheten.

Den enorme gjeldsbyrden. Gårsdagens og dagens utlånspraksis. Den skjeve maktbalansen mellom långiver og låntaker. Illegitimiteten ved store deler av verdens gjeld. Den urettferdige gjeldsstrukturen som hindrer økonomisk utvikling i Sør. Dette jobber SLUG kontinuerlig med å forandre.

Siden 1994 har SLUG, sammen med sine 41 medlemsorganisasjoner, fått Norge til å være en aktiv pådriver for gjeldsslette og nå i senere tid slette av illegitim gjeld. Gjelda etter skipseksportkampanjen på slutten av 70-tallet ble endelig slettet i 2006 av Erik Solheim. "Det hadde aldri gått uten dere," sa han på pressekonferansen til SLUG og resten av gjeldsbevegelsen.

SLUG er også en del av den internasjonale gjeldsbevegelsen, og jobber aktivt opp mot Verdensbanken, IMF, FN og andre relevante aktører. Les mer om SLUGs arbeid på www.slettgjelda.no

Det aller meste av SLUGs arbeid blir gjennomført av frivillige, og vi får gjort mye med knappe økonomiske ressurser. Hver eneste krone som kommer inn vil bidra til å styrke det politiske arbeidet vårt.

Du kan støtte oss via Vipps eller overføre i nettbanken:

- Vipps til 105940 eller ved å søke opp "SLUG"

- Overføre til kontonummer 1506.94.65223 (DNB)

Alle gaver på mellom 500 og 25 000 kr gir skattefradrag


Vi sender ut "Gjeldsbrevet" på e-post 3-5 ganger pr. år. Der får du nyheter, podcast, tegneseriestriper og dybdeartikler om spennende og aktuelle tema.

Facebook Twitter Email