Film

Ansvarlig utlån

Ansvarlig långivning på 1-2-3

Uansvarlig utlån og låneopptak gjennom historien har ført til tilbakevendende gjeldskriser gjennom århundrene. Likevel finnes det knapt noen regler for ansvarlig finansiering internasjonalt.

Facebook Twitter Email