Den interamerikanske utviklingsbanken sletter Haitis gjeld

Den Interamerikanske Utviklingsbanken (IDB) var Haitis største kreditor, og gjelden som banken nå sletter var på 479 millioner dollar. Dette letter Haitis byrde, men landet vil fortsatt trenge mye støtte de neste årene for å komme seg på beina igjen etter jordskjelvkatastrofen.

Den interamerikanske utviklingsbanken sletter Haitis gjeld, og lover i tillegg over 2 milliarder dollar i bistand til øystaten over de neste 10 årene. Dette skjer etter en rekordstor kapitaløkning i banken. Haitis finansminister inviterte IADB til å trappe opp investeringer og bruke Haiti som et eksempel på hvordan banken kan hjelpe et medlemsland på beina igjen etter en slik katastrofe: "By doing so, you would have helped us build a stronger haiti out of the rubble of Port-au-Prince."

Siden jordskjelvet rammet Haiti i januar har norske organisasjoner presset våre myndigheter til å jobbe for gjeldsslette for Haiti. Erik Solheim sier i dag til VG at: "Norge var et av de aller første landene som gikk inn for at Haitis gjeld til Utviklingsbanken måtte slettes så raskt som mulig. Det er gledelig at presset og arbeidet nå har båret frukter." SLUG er også glad for å se resultater i form av gjeldsslette, og vil oppfordre norske myndigheter til å holde presset oppe internasjonalt for å sikre at Haiti ikke ender opp i en ny gjeldskrise i fremtiden. Støtte til gjenbygging må gis i form av bistand.


Klider: IDB, New York Times, VG
Foto: UNICEF/Marco Dormino. www.unmultimedia.org/photo/
Orkanen Tomas har flommet gatene i Gonaives, Haiti, nord for Port-au-Prince, 2010.Les også:

Facebook Twitter Email