DR Kongos illegitime gjeld slettes

Kort tid etter at vi mottok meldingen om Liberias gjeldsslette på 4,6 milliarder dollar, kom en ny melding tikkende inn fra Verdensbanken og IMF. DR Kongo ble inkludert i HIPC-initiativet for 7 år siden, og torsdag kom beskjeden om at de har fullført løpet og skal få slettet sin gjeld. Hvorfor ble ikke denne meldingen mottatt med like umiddelbare gratulasjoner og lykkeønskinger? 

DR Kongos gjeldsslette har vært vanskelig å formidle på en enkel og unyansert måte, og det er spesielt to nylige hendelser som har bidratt til dette: For det første kom det meldinger om at vedtaket ville bli utsatt, igjen, fordi Canada la inn protest mot gjeldsletten, og for det andre har menneskerettighetsforkjempere og -organisasjoner uttrykt bekymring for hva de frigjorte midlene fra gjeldssletten vil bli brukt til.

DR Kongos milliardgjeld stammer i stor grad fra president Mobutu Sese Sekos regime fra 1965 til 1997.[i] Mobutu er en av historiens mest korrupte diktatorer. Landet het på den tiden Zaïre og ble styrt på en så hårreisende måte at Erwin Blumenthal, IMF-representant i landet, allerede i 1978 slo fast at "there is no chance, I repeat no chance, that Zaïre's numerous creditors will ever recover their loans."[ii] Men de vestlige kreditorene såg på Mobutu som en viktig alliert i den kalde krigen, og utlånene fortsatte. I 1978 var landets gjeld på om lag 5 milliarder; Da Mobutu ble fjernet i 1998 var gjelden oppe i 13 milliarder. Mobutus private formue ble estimert å være på 10 milliarder.[iii] Det er bred enighet om at DR Kongos gjeld er illegitim og burde slettes.[iv] Men tilbake til den litt bitre bismaken som fulgte annonseringen av landets gjeldsslette før helgen.

Både Canada og Sveits protesterte mot sluttføringen av DR Kongos HIPC-prosess. I følge ulike nyhetsoppslag er dette på grunn av bekymring for manglende rettssikkerhet og styringsreform.[v] Andre kilder skriver mer utfyllende om Canadas interesser i saken og sier at grunnen til at de protesterte mot å innvilge gjeldssletten er knyttet til et canadisk gruveselskap som mistet sin kontrakt i DR Kongo. Vancouver-baserte First Quantum Minerals Ltd. ble fratatt sine rettigheter til å drive gruver etter at den kongolesiske retten erkjente at kontraktene hadde blitt inngått på ulovlig vis. Det canadiske selskapet hevder at dette er en hevneaksjon fra DR Kongo.[vi]

Nick Drearden, leder i Jubilee Debt Campaign i Storbritannia sier at ”det er skandaløst at Canada stopper fattigdomsbekjempelse i et av verdens fattigste land for å beskytte egne næringsinteresser.”[vii] Det er et tegn på langvarig utnyttelse når et land så rikt på naturressurser er det syvende minst utviklede landet av de 182 i FNs Human Development Index.[viii]

DRKongosflagg.png-size470x1200quality75

DR Kongo er fremdeles svært preget av krigen som herjet landet fra 1998 til 2003. Øst i landet er det stadig nye sammenstøt mellom regjeringshær og opprørsgrupper; Sivile blir angrepet og i følge Flyktninghjelpen var det ved utgangen av 2009 1 900 000 internflyktninger i DR Kongo.[ix] Dette er det høyeste tallet siden 2004. Også vest i landet har det oppstått konflikter, og det de kjemper om er landets rike naturressurser.

Flyktninghjelpen slår fast at DR Kongo har sviktet sitt ansvar for å gi befolkningen beskyttelse og tilgang til mat, sosiale tjenester, utdannelse, arbeid og land. Folket er avhengig av internasjonal støtte, men bistanden som gis er ikke tilstrekkelig.[x] Når et land får gjeldsslette frigjøres midler i statsbudsjettet, og i DR Kongos tilfelle er gjelden som slettes rekordhøy. I følge IMFs egen pressemelding[xi] slettes ikke mindre enn 12,3 milliarder dollar. Landet har i følge Verdensbanken og IMF oppfylt kravene som stilles innenfor HIPC-initiativet, noe som også inkluderer økonomisk stabilitet og bedring i styresett og innenfor sosiale sektorer som helse og utdanning. Likevel er det flere som uttrykker reservasjon og skepsis overfor hva som vil skje vider i DR Kongo.

Morten Bøås, forsker ved Fafo, sier til Dagsavisen 28. juni at: ”Noe er blitt bedre i styringen av landet, men ingen har helt oversikt over den kongolesiske økonomien. Penger vil bli frigitt ved gjeldsslette, men vi har sett gjentatte ganger i andre land at en aldri har noen garanti for at pengene går til de rette formålene.” Kerry Kennedy, grunnlegger av Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, hevder i en tekst 30. juni at å slette DR Kongos gjeld nå sender feil signal, og burde utsettes til menneskerettighetssituasjonen i landet bedres.[xii]

I Kerrys uttalelser løftes et viktig dilemma frem: Skal man kunne bruke HIPC og gjeldsslette som et pressmiddel for å sikre at land følger internasjonal lov menneskerettighetene? Vi protesterer ganske høylydt og samstemt når IMF stoppet DR Kongos HIPC-prosess fordi landet vurderte å låne penger fra Kina.[xiii] Hvor går grenser mellom nødvendige og skadelige betingelser, og mellom sunn og usunn innblanding?

Det som i alle fall er sikkert er at DR Kongo nå har fått slettet sin illegitime gjeld, og har nå mulighet til å få nye lån internasjonalt. Landet står overfor mange utfordringer, og det er viktig at det internasjonale samfunn følger opp. Vi håper den positive utviklingen i styringen av landet fortsetter, og at gjeldssletten blir et positivt bidrag til landets videre utvikling.


Foto:

  • "Meeting in the Oval Office between Nixon and President Mobutu Sese Seku of Zaire." Offisielt bilde.
  • DR Kongos flagg

Fotnoter:

[i] Wikipedia-artikkel (4. juli) http://en.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko

[ii] Pressemelding fra Jubilee Debt Campaign 1. juli, http://www.ffdngo.org/news/canada-holds-congo%E2%80%99s-fight-against-poverty

[iii] American Chronicle 29. mai 2009: IMF, World Bank & Lending Institutions: Agents Promoting Poverty or Development? http://www.americanchronicle.com/articles/view/103967

[iv] Financial Times, Congo’s struggles delay debt write-off, 4. juli 2010. http://www.ft.com/cms/s/0/02366242-8788-11df-9f37-00144feabdc0.html?ftcamp=rss

[v] Hegnar Online 2. juli: Slettet 79 milliarder i Kongo-gjeld http://www.hegnar.no/okonomi/article436487.ece

[vi] The Globe and Mail 1. juli, Congo wins debt relief despite Canadian concerns, http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/congo-wins-debt-relief-despite-canadian-concerns/article1625866/?cmpid=rss1&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheGlobeAndMail-Business+%28The+Globe+and+Mail+-+Business+News%29

[vii] Pressemelding fra Jubilee Debt Campaign 1. juli, http://www.ffdngo.org/news/canada-holds-congo%E2%80%99s-fight-against-poverty

[viii] FNs Statistics of the Human Development Report, http://hdr.undp.org/en/statistics/

[ix] Flyktninghjelpen, Flyktningregnskapet 2010, http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9491040

[x] Dagsavisen28. juni 2010: Skadeskutt jubilant, http://www.dagsavisen.no/utenriks/article492435.ece?showLast=true&status=showall#responseLastComment

[xi] IMF and World Bank Announce US$12.3 billion in Debt Relief for the Democratic Republic of the Congo, 1. juli 2010, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10274.htm

[xii] The Huffington Post 30. juni, Wrong Time for Congo Debt Forgiveness, http://www.huffingtonpost.com/kerry-kennedy/wrong-time-for-congo-debt_b_630597.html

[xiii] Pressemelding fra Jubilee Debt Campaign 1. juli, http://www.ffdngo.org/news/canada-holds-congo%E2%80%99s-fight-against-povertyLes også:

Facebook Twitter Email