Flomofre protesterer mot Verdensbankprosjekt

I Pakistan aksjonerer flomofre mot Verdensbankens rehabiliteringsprosjekt for Taunsa-demningen. Aksjonistene hevder at store feil i prosjektet førte til en kraftig forverring av konsekvensene av flommen i år, og de krever en uavhengig gjennomgang av prosjektet. 

Tidligere i år pekte organisasjonen International Rivers på mange problemer ved demningen og Verdensbankens prosjekt for å rehabilitere denne. De hevdet blant annet at ”selve strukturene ment å kontrollere flom har delvis forårsaket og definitivt forverret selve flomproblemet”. De hevder videre at banken og lokale myndigheter i planleggingsprosessen fikk innspill som viste til mulige feil fra sivilsamfunnsorganisasjoner, men valgte å ignorere disse. 

FamiliesDisplacedinMuzaffargarhbyIOMPakistanFloodResponse2-size276x184quality75

De aksjonerende flomofrene har samlet seg i nærheten av Verdensbankens lokaler i Islamabad, og de krevde blant annet at lånet Pakistan tok opp hos Verdensbanken for å bygge demningen må slettes fordi prosjektet var feilslått, og at de frigjorte midlene må brukes til gjenoppbygging i regionen.


Les mer:
The Nation: Flood affectees protest against WB-funded project

International Rivers: Understanding the Flood Disaster at Taunsa Barrage

Dawn.com: Devastation linked to negligence at Taunsa Barrage
Wikipedia: Taunsa Barrage

Foto:

  • Families Displaced in Muzaffargarh av IOM Pakistan Flood Response
  • Taunsa Barrag av Amr Malik


Les også:

Facebook Twitter Email