Krise i eurosonen sparker igang debatt om gjeldsslettemekanisme

Eurodad skriver denne uken om gjeldsutfordringene mange europeiske land står overfor i dag, og hvordan dette skaper debatt blant europeiske beslutningstakere som forsøker å identifisere årsaker til og løsninger på gjeldskriser. 

Frem til nå har likviditets- og betalingskriser hovedsakelig blitt sett på som problemer som spesielt rammer u-land. Dette har for mange land fått alvorlige og ødeleggende samfunnsmessige konsekvenser. Kostbare restruktureringer har vært betinget av gjennomføring av strenge strukturelle tilpasninger, og alt for ofte har kreditorenes krav blitt prioritert framfor sosiale utgifter og offentlige investeringer.

Nå er ikke lenger betalingsproblem og restrukturering av gjeld et "u-landsproblem". De siste månedene har Europa vært på randen av katastrofe både i Hellas og i enkelte andre europeiske land. Til tross for retorikken om behovet for å aktivere europeiske solidaritetsmekanismer, utsetter europeiske regjeringer viktige debatter som:

  • hvordan rette opp i grunnleggende feil i den europeiske valutaunionen som, sammen med interne problemer i enkelte land og den globale krisen, har bidratt til perifere lands farlige høye nivåer av gjeld, og;
  • hvordan takle disse krisene på en rettferdig og effektiv måte.

Det globale valutasystemet og eurosonen er begge "utsatt for bærekraftig makroøkonomiske ubalanser og er sterkt partiske mot å bevare verdien av finansielle eiendeler heller enn lønninger og arbeidskraft", som fremhevet i Eurodads rapport om det globale valutasystemet, "The cost of reserves". Derfor har de fattigste landene og de mest sårbare menneskene en tendens til å bli taperne.

Etter flere måneder på randen av sammenbrudd forblir grunnleggende feil i eurosonen uadressert, og det samme gjelder prosedyrer som kan å¸se den greske krisen på en effektiv og rettferdig måte. Mangelen på en ryddig prosedyre for å håndtere alvorlige gjelsproblemer er kostbart både for landet, og ikke minst landets mest sårbare sosiale sektorer, og landets kreditorer.

Eurodad hevder, sammen med sine medlemsorganisasjoner, at en egen uavhengig og rettferdig prosedyre for å håndtere gjeldsdisputter må etableres. Det er viktig at alle kreditorer får lik behandling. En slik gjeldsslettemekanisme må vurdere de bakenforliggende årsakene til alvorlige gjeldsproblemer, og må ta kreditorenes ansvar med i betraktningen. Bare ved å holde kreditorene, samt låntakere, ansvarlige kan vi unngå en ny gjeldskrise.

En slik mekanisme kan utstyre land (eller institusjoner) i høy risiko for ikke å kunne betale sin gjeld, med de nødvendige verktøyene for å beskytte rettighetene og interessene til de mest sårbare sektorene i samfunnet.

Den nåværende krisen bør gjøres om til en mulighet til å diskutere hvilke mekanismer som skal implementeres på et globalt nivå for å løse gjeldsproblemer på en rettferdig, gjennomsiktig og uavhengig måte.


Sammendrag av Eurodads artikkel "Eurozone crisis kicks off debt work-out debate" av Øygunn Brynildsen og Nuria Molina, publisert 06.05.10. Les hele artikkelen på www.eurodad.org.

Foto: 1. mai-demonstrasjoner i Hellas, av Milos Bicanski, Getty Images

Les også om Norges løfter om å jobbe for internasjonale gjeldsslettemekanismer i SLUG-innspill tatt med i ny regjeringsplattformLes også:

Facebook Twitter Email