Film for rettferdighet

Kan film forandre verden? Å forsøke å svare på det krever nok mer enn en side i Gjeldsbrevet, men en ting er det ingen tvil om: film kan skape endring. Det var nok med dette i tankene at SLUG valgte å sende et lite filmcrew til det afrikanske kontinentet, nærmere bestemt til Malawi, for å dokumentere hvordan gjeldsbyrden i et utviklingsland går ut over befolkningens menneskerettigheter. 

Resultatet ble en reportasjeserie bestående av fire små youtube- vennlige filmsnutter - en introduksjon og tre snutter om henholdsvis utdanning, helse og matsikkerhet. Målet var å spre informasjon og skape seerglede hos ferske og gamle gjeldsaktivister, og ikke minst Verdensbanken. 

Skryt av Verdensbanken

I en mail fra Verdensbanken får vi følgende kommentar på Debt Justice:

«Dear Margrete, Thank you for sharing with us the link to the videos you produced. … It is indeed simple and easy to follow. We hope the young people you are targeting are benefitting from this and now have a better understanding of some of the challenges developing countries such as Malawi are facing. Thank you once again and congratulations for a good piece.»

Å få skryt av Verdensbanken er ikke hverdagskost for en gjeldsaktivist, ei heller det å få intervjue selve direktøren på hennes kontor, med videokamera, en travel ettermiddag. Men med litt norsk sjarm og søte musefletter kan man få det meste til å skje, og i ”the warm heart of Africa”, også kjent som Malawi, ble SLUGs filmcrew tatt godt i mot.

I samarbeid med SLUGs sørpartner, den malawiske organisasjonen MEJN, Malawi Economic Justice Network, brukte Julia Dahr og jeg drøye to uker på å filme og intervjue malawiere om problemer de opplever knyttet til utdanning, helse og matsikkerhet. Målet var å vise at det er en sammenheng mellom Malawis gjeldsbyrde og manglende investering i sosial sektor. Forhåpentligvis vil filmen gi norsk ungdom en større forståelse av utfordringene utviklingsland møter, slik Verdensbanken skriver, men også vise at disse utfordringene henger sammen med at landene må prioritere gjeldsnedbetaling fremfor menneskerettigheter.

Malawi

Mange utviklingsland sliter med store gjeldsbyrder. Samtidig får store deler av befolkningen i disse landene ikke dekket grunnleggende behov, slik som nok mat, utdanning og hjelp når de er syke. SLUG valgte å lage filmen om gjeld på bekostning av menneskerettigheter i Malawi, noe som gir et godt eksempel på elendigheten gjeldsbetjening fører med seg, men også på det positive gjeldsslette kan føre til.

Malawi er blant de 20 fattigste landene i verden og har enorme utfordringer. Landet har blitt godt kjent blant annet på grunn av storstilt hjerneflukt innenfor helsesektoren, altså migrasjon av sykepleiere og leger til vestlige land. Resultatet er overfylte sykesaler, dyre medisiner, utdatert utstyr og overarbeidede helsearbeidere, for å nevne noe.

Videre er Malawi kjent for store sultkatastrofer som rammet landet på 2000-tallet. Én var delvis framprovosert av Verdensbankens anbefalinger om å eksportere store kornlagre for å kunne nedbetale gjelden.

Positive effekter av gjeldsslette

Malawi er også et godt eksempel på at gjeldsslette kan bidra til å bedre innbyggeres levekår. I 2006 kvalifiserte Malawi til gjeldsslette gjennom gjeldssletteprogrammet HIPC, og fikk store deler av gjelden sin slettet. Etter det har man sett en forbedring på flere områder i landet, deriblant i jordbrukssektoren, hvor myndighetene har kunnet subsidiere gjødsel til bøndene. Flere hevder at Malawi kan gjøre dette fordi de uten gjelda står friere politisk sett, og Verdensbanken kan da ikke stille like høye krav til landet. Også antall hiv-smittede har gått ned over de siste årene, noe som muligens kan ha en sammenheng med landets økende investering i helsesektor. Men mye gjenstår fortsatt for å sikre malawiere grunnleggende menneskerettigheter. 

Film, engasjement og rettferdig

Vi håper at de som ser Debt Justice får et innblikk i hvordan gjeldsbyrder kan ha negative konsekvenser for mennesker i utviklingsland. Samtidig ønsker vi å vise at det er mulig å forbedre fattige menneskers situasjon gjennom gjeldsslette. Vi er nok ikke alene om å ønske å formidle budskapet om at det nytter å engasjere seg, men vi tror og håper at film er en nøkkel til å skape engasjement og føre til endring til det bedre. Det er mulig å filme for rettferdighet.

Se filmen Debt Justice.


Artikkelen stod på trykk i Gjeldsbrevet nr 1, 2011.
Bladet kan lastes ned her.

Foto: SLUGLes også:

Facebook Twitter Email