Rapport: Verdensbanken - en katalysator for klimaendring (2011)

I 2010 satte Verdensbanken ny rekord: 6,6 milliarder dollar ble brukt på fossilt brensel. 4.4 milliarder av disse ble investert i kull. Disse tallene blir presentert i den nye rapporten av Friends of the Earth, “World bank: catalyzing catastrophic climate change - the world bank’s role in dirty energy investment and carbon markets”.

Verdensbanken posisjonerer seg internasjonalt som en av de viktigste aktørene innenfor klimafinansiering. På forrige klimatoppmøte i Cancun ble banken oppnevnt som midlertidig forvalter av det nye klimafondet Green Climate Fund.

Flere sosiale bevegelser og organisasjoner fra fem kontinenter har motsatt seg Verdensbankens dominerende rolle innenfor klimafinansiering. FN bør være hovedaktør i finansiering av klimatilpasning og IFIenes rolle bør begrenses. SLUG mener at UNFCCCs prinsipp om at forurenser betaler må ligge til grunn for finansieringen av klimatiltak og krever at finansiering av klimatilpasning ikke skal legge en ytterlig gjeldsbyrde på utviklingsland. Som et ledd i vårt arbeid med klimafinansiering har SLUG stilt seg bak kampanjen World Bank out of Climate Finance.

Rapporten fra Friends of the Earth hevder at banken har økt sine investeringer i fossilt brensel og fremmet falske løsninger på klimaendringene, deriblant kvotehandel, som gjør at rike land unngår sine forpliktelser til utslippsreduksjon. Banken fortsetter samtidig å støtte store vannkraftsprosjekter til tross for alvorlige miljømessige og sosiale konsekvenser.

Last ned rapporten “World bank: catalyzing catastrophic climate change - the world bank’s role in dirty energy investment and carbon markets” eller les mer på Real World Radio sine nettsider.Les også:

Facebook Twitter Email