Hvordan endre syklusen av gjeldskriser? (Globaliseringsavisa)

I Globaliseringsavisa 2012 skriver Slett U-landsgjeldas styreleder, Catharina Bu, om hvordan man kan ende syklusen av gjeldskriser. I helga arrangerer SLUG flere seminarer om nettopp dette.

Siden Mexico erklærte seg konkurs i 1982, har verden vært preget av hyppige gjeldskriser. Da krisen nådde Europa håpet mange at det ville åpnes for nye løsninger og bedre reguleringer av det økonomiske systemet. Dessverre ligner de forslagene som legges fram faretruende mye på de katastrofale ”redningspakkene” utviklingsland i krise ble servert på 80- og 90-tallet: Begrenset gjeldsslette betinget av drastiske innstramminger. 


Eurokrisen illustrerer at gjeldskriser er et strukturelt problem, ikke bare forbeholdt fattige land. Utfordringene bør inspirere Europas økonomer til å løfte blikket til de grunnleggende manglene i dagens økonomiske system. For å redusere uhåndterbare gjeldsbyrder i rike og fattige land må man redusere behovet for å ta opp lån. Kjente virkemidler er skattereformer og begrensning av ulovlig kapitalflyt. Når lån er nødvendige må låneopptak skje etter retningslinjer for ansvarlighet, som for eksempel krav om åpenhet i lånekontrakter og parlamentarisk godkjennelse av låneopptak. Og det samme må gjelde for utlånere: Hensynsløse banker og kreditorland må forpliktes til å vurdere hvorvidt lånene de gir vil komme befolkningen i låntakerlandet til gode.

FNs Prinsipper for ansvarlig långiving og låneopptak er et skritt i riktig retning. Nå må land som ikke ønsker tretti nye år med gjeldskriser gå foran og implementere prinsippene. I tillegg må det etableres en uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme som kan vurdere legitimitet og bærekraft for land som likevel havner i krise. Vi oppfordrer Europas politikere til å tenke nytt: Det er bare strukturelle løsninger som kan stoppe den skadelige gjeldssyklusen.Om du er interessert i å lære mer om gjeldskriser og mulige løsninger, kom på seminaret Gjeld på 1-2-3 arrangert av SLUG og Attac (fredag 02.11.2012 kl. 10:00) og Strategimøte om gjeld 04.02.2012 kl. 12.00.

Se også Facebook-hendelsene for begge arrangementene, Gjeld på 1-2-3 og Strategimøte om gjeld.

Se innlegget i Globaliseringsavisa 2012.Les også:

Facebook Twitter Email