Oljepenger til undertrykkelse

Oljepenger til undertrykkelse

I Dagens Næringsliv 23. februar støtter SLUG og Kirkens Nødhjelp førsteamanuensis Kristian Alms innlegg: at Oljefondets investeringer i statsobligasjoner er unntatt etiske forpliktelser gir oss et medansvar for menneskerettighetsbrudd. 

I Dagens Næringsliv 20. februar tar Kristian Alm prisverdig opp at oljefondets obligasjonsportefølje er unntatt etiske forpliktelser. Dette gir oss et medansvar for menneskerettighetsbrudd, skriver Alm. En rapport publisert av Kirkens Nødhjelp i oktober 2011 viste eksempler på dette.

Gjennom oljefondets investeringer i statsobligasjoner, har Norge lånt penger til regimene i Egypt, Tunisia og Bahrain bare få år før den arabiske våren.

I årene lånene ble gitt, var Egypt et land preget av undertrykkelse av opposisjonelle og begrensinger på rettsvesenet. Investeringer i tunisiske statsobligasjoner økte kraftig i 2005, et år med restriksjoner på presse og et valg som opposisjonen boikottet. Norges lån til Bahrain stammer fra 2010, et år med arrestasjoner av journalister og opposisjonelle.

Norge lånte altså penger til disse regimene mens det foregikk kraftig undertrykkelse av folks demokratiske rettigheter.

Det finnes i dag én etisk begrensning på investeringer i statsobligasjoner, at man ikke investerer i land rammet av brede internasjonale sanksjoner. Dette har til nå kun
rammet Myanmar (Burma).

Vi mener at eksemplene over viser at dette ikke er nok.

Stortinget krevde i 2009 at regjeringen utredet spørsmålet om retningslinjer på lån via statsobligasjoner. Likevel risikerer vi at norske pensjonspenger går til regimer som undertrykker egen befolkning. Derfor: Vil regjeringen jobbe for etiske retningslinjer for statsobligasjoner?Les også:

Facebook Twitter Email