En ny afrikansk gjeldsfest

I år setter Afrika sør for Sahara en historisk rekord når det gjelder utstedelser av statsobligasjoner, noe som i praksis er låneopptak. Over ni milliarder dollar har blitt utstedt bare i 2013. 

Ingrid Harvold Kvangraven, tidligere politisk rådgiver i SLUG, skrev 12. desember 2013 i Bistandsaktuelt om utstedelsen av statsobligasjoner i Afrika sør for Sahara.

Investorer flokker til regionen, ettersom finanskrisen har gjort amerikanske og europeiske markeder mindre attraktive. Mange afrikanske land utsteder obligasjoner i dollar med høye renter, som gir høye inntekter for investorene, men som blir dyrt å betale tilbake for utstederlandet. Statsobligasjoner frigir ressurser og brukes ofte på nødvendige investeringer i infrastruktur, og er en attraktiv måte å få finansiering på fordi man unngår betingelsene som kommer med lån fra de internasjonale finansinstitusjonene.

Likevel innebærer det risiko å bli for avhengig av å utstede statsobligasjoner. Hvis situasjonen skulle endre seg i USA og Europa, slik at disse markedene blir mer interessante for investorene, kan de afrikanske statobligasjonene bli dyre å betjene. Harvold peker på at rentene på afrikanske statobligasjoner allerede har begynt å øke, og at situasjonen ligner på opptakten til den forrige store gjeldskrisen i sør:

"Foruroligende nok, minner situasjonen i dag om oppbyggingen til u-landsgjeldskrisa på 80-tallet. På 70-tallet satt kreditt også løst hos internasjonale investorer, og latinamerikanske land lånte tungt i dollar. Da veksten flatet ut i vesten og råvareprisene falt, havnet Latin-Amerika i vanskeligheter. Mens landene svekket sin egen valuta for å kunne fortsette å eksportere råvarer, ble dollargjelden større, og til slutt ubetalbar."

Harvold synliggjør farene for en ny gjeldskrise på det afrikanske kontinentet, og peker på hvor ofte man har glemt hvordan gjeldskriser har oppstått i fortiden, og derfor gjør de samme feilene på nytt.

African countires

Utenlandskgjeld i prosent av brutto nasjonalprodukt

Etter gjeldssletten midt på 2000-tallet, har afrikanske land gradvis pådratt seg mer og mer gjeld. Kilde: IMF 2013, World Economic OutlookLes også:

Facebook Twitter Email