Hvordan implementere UNCTADs Prinsipper?

Det siste året har en ekspertgruppe i FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD) arbeidet med retningslinjer for hvordan Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak kan implementeres. SLUG har gitt innspill til prosessen ved flere anledninger, og presiserte nylig at retningslinjene ikke gir et godt svar på hvordan prinsippene bør anvendes. 

Yuefen Li er leder for gjeldsarbeidet i Unctad

Bilde: Yuefen Li er leder for arbeidet med UNCTADs prinsipper og retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak. Her på et seminar om prinsippene under Verdensbanken og IMFs årsmøter i Washington DC i år. Foto: G24

Med norsk støtte initierte UNCTAD et prosjekt for å fremme ansvarlig långiving og låneopptak etter finanskrisen i 2008. Mangelen på internasjonale reguleringer av lån ble tydelig da flere vestlige land hadde så store gjeldsbyrder at de måtte tilbys krisepakker og hjelp til restrukturering. UNCTAD foreslo derfor å utarbeide et sett med prinsipper som bedre kunne regulere lån som kilde til statsfinansiering. Etter mer enn to års intensivt arbeid og en rekke konsultasjoner med land og eksperter ble 15 prinsipper lansert i april 2012, syv som gjelder långivere og åtte som gjelder låntagere. Per dags dato har 12 av FNs medlemsland gitt sin offisielle støtte til prinsippene.

For å forenkle og fremme gjennomføringen av prinsippene begynte UNCTAD arbeidet med en implementeringsmanual i 2012. Arbeidet med disse retningslinjene er også støttet av Norge, og er ment å utfyller prinsippene ved å tilby en praktisk verktøykasse for å tolke og implementere ”best practice” for ansvarlig utlån og låneopptak. Retningslinjene er designet for å øke forståelsen for og tilslutningen til prinsippene ved å styrke institusjonelle normer, nasjonalt og internasjonalt. Målet er å redusere sårbarheten ved utlån og låneopptak når land er i en økonomisk krise.

Retningslinjene er primært rettet mot offisielle aktører som er involvert i låneprosessen, som for eksempel i Finansdepartement (inkl. Debt Management Offices), Utenriksdepartementet, sentralbanker, men også for normdannende institusjoner på feltet og utlånere generelt.

Utarbeidelsen av retningslinjene er en pågående prosess som krever deltakelse av så mange interessenter som mulig. Det første og nåværende utkastet ble utarbeidet av en gruppe eksperter på gjeldsområdet, og ble diskutert på UNCTADs gjeldshåndteringskonferanse i Genève i november. SLUG deltok på konferansen og ga innspill til norske myndigheter og UNCTAD direkte. Den generelle oppfatningen blant sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider med ansvarlig lån er at retningslinjene er svakere enn prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak, og at de heller ikke er tydelige på hvilke anvendelser av prinsippene som faktisk er ”best practice”. Retningslinjene fremstår i det store og hele som uoversiktlige og lite retningsgivende.

Prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak er en milepæl i arbeidet for mer ansvarlig finansiering og forebygging av gjeldskriser. Nå står prinsippene i fare for å bli utvannet av retningslinjer som ikke går langt nok i å oppfordre myndigheter til å arbeide for ansvarlig finansiering. Det er derfor viktig at sivilsamfunnsorganisasjoner samarbeider om å legge press på nasjonale myndigheter som kan påvirke UNCTAD til å gå et skritt frem i stedet for to tilbake.

Les prinsippene for ansvarlig utlån og låneopptak her (2012)
Les utkastet til retningslinjene her (2013)
Les SLUGs innspill til retningslinjene her (2013)Les også:

Facebook Twitter Email