Aksjonister i Mosambik nekter å betale den skjulte gjelden (Jubilee Debt Campaign UK)

26 organisasjoner i Mosambik hevder at $1,86 milliarder av landets gjeld er tatt opp ulovlig og ikke bør bli betalt tilbake. Den inntil nylig skjulte gjelden har skapt stor oppmerksomhet internasjonalt.

Uten godkjennelse av parlamentet

Organisasjonene har undersøkt tre låneopptak støttet av staten fra firmaene MAM - Mozambique Asset Management ($535 millioner), ProIndicus ($597 millioner) and Ematum ($726.5 millioner). ProIndicus-gjelden kommer fra lån gitt av sveitsiske Credit Suisse og russiske VTB Bank, MAM-gjelden fra VTB Bank og Ematum-gjelden er et Eurobond.

I følge den mosambikiske grunnloven skal alle lån og garantier med varighet over ett år godkjennes av parlamentet, noe som ikke skjedde med disse tre lånene.* ProIndicus og MAM-gjelden oversteg i tillegg grensen satt i landets budsjettlov fra 2013, og ble ikke oppført i statsbudsjettet det året. Ematum-gjelden ble heller ikke oppført i statsbudsjettet før i 2015 til tross for at lånet ble tatt opp i 2013.

Må holdes ansvarlig

Alle de tre lånene skal ha blitt gitt under engelsk lov, gjennom de London-baserte kontorene til Credit Suisse og VTB bank. Britiske finansmyndigheter undersøker nå om Credit Suisse eller VTB har brutt opplysningsplikten når de ikke har rapport om ProIndicus og MAM-gjelden.

Paula Monjane fra Fórum de Monitoria do Orçamento (Civil Society Budget Monitoring Forum) sier:

«Tjenestemennene som brøt loven i Mosambik må holdes ansvarlig, inkludert långivere og finansinstitusjoner som muliggjorde disse lånene. I forsvar av felles goder og mot den økende fattigdommen bland det mosambikiske folk, vi ønsker ikke, aksepterer ikke og vil ikke betale gjelden fra EMATUM, ProIndicus og MAM.»

Hele uttalelsen til de 26 sivilsamfunnsorganisasjonene kan leses her.

Sarah-Jayne Clifton, leder av Jubilee Debt Campaign UK sier:

"Dette er nok et eksempel på at private långivere og regjeringer konspirerer sammen for å skjule nye lån fra offentlig og parlamentarisk undersøkelse. Långivere og låntakere er ansvarlig for å sikre at lån er gitt og tatt opp lovlig og demokratisk, og investert produktivt slik at de ikke tynger populasjoner med urettferdig og uopprettelig gjeld. Allikevel ser vi igjen og igjen at uansvarlige långivere blir reddet og befolkningen betaler prisen. Dette bør ikke være tilfelle i Mosambik. Credit Suisse og VTB bør betale prisen for disse illegitime lånene og bør ikke bli betalt ut av IMF eller andre."

"Storbritannia, som har en stor rolle i det ikke-fungerende globale gjeldssystemet, må også adresseres. Den britiske regjeringen bør vurdere ny lovgivning for å sikre at alle offentlige og offentlig garanterte lån utstedt under engelsk lov er opplyst om for folket i landet det angår."

Militært utstyr

Avsløringene om gjelden har ført til at IMF og Verdensbanken suspenderer lån som har blitt brukt til å nedbetale gjeld. $178 millioner utestående gjeld og renter skyldt av selskapet MAM er misligholdt og den russiske banken VTB kommer nå med krav til mosambikiske myndigheter om tilbakebetaling.

Det antas at en del av de tre lånene ble brukt til å kjøpe militært utstyr, spesielt militærbåter og tilhørende infrastruktur. Organisasjonene i Mosambik ønsker en revisjon å finne ut nøyaktig hvor mye som ble brukt, og hvor resten av pengene gikk.

I juli 2015 advarte Jubilee Debt Campaign om at Mosambik var ett av ni lavinntektsland som var mest utsatt for gjeldskrise.

De 26 organisasjonene fra Mosambik er: Centre for Civil Society Learning and Capacity-Building (CESC); Mozambican Debt Group (GMD); N’weti – Communication for Health; Centre for Public Integrity (CIP); Community Development Foundation (FDC); ActionAid Mozambique (AAMoz); Rural Observatory (OMR); Mozambique NGO’s League (JOINT); Civil Society Forum for Children’s Rights (ROSC); Community Radios Forum (FORCOM); Helvetas Swiss Intercooperation; Muleide – Women, Law and Development; Mozambican Civil Society Platform for Social Protection (PSCM-PS); WLSA – Women and Law in Southern Africa; Associação Progresso; Kulima; TEA; Fórum Mulher; Rede Activa; Rural Women’s Association; Mozambique Workers Organization (OTM – Trade Union); CENTME; SENTIHOT; SINECE; The Oppressed Theatre Group; Open Society (OS); The Christian Council of Mozambique (Branches of Maputo, Gaza, Inhambane and Cabo Delgado); Association for Women Empowerment and Development; The Basic Education Development Unit – Laboratory.

*Artikkel 179, paragraf 2 p) i Mosambiks grunnlov sier at parlamentet skal “authorize the Government, defining the general conditions, to contract or grant loans, perform other credit operations, for a period longer than a fiscal year and to set the maximum limit of guarantees to be granted by the State”.

Teksten er oversatt fra engelsk. Originalposten kan sees hos Jubilee Debt Campaign UK.Les også:

Facebook Twitter Email