Finanskomiteen bestiller retningslinjer for ansvarlige investeringer i statsobligasjoner

SLUG har jobbet for at Oljefondet skal bli en ansvarlig långiver i mange år. Nå ber en samlet Finanskomité regjeringen om å vurdere retningslinjer for kjøp av statsobligasjoner på nytt.

Åpenhet og innsyn i budsjettprosesser

I dag gav Finanskomiteen regjeringen beskjed om å be Norges Bank gjøre rede for sitt arbeid med investeringer i statsobligasjoner. Norges Bank investerer 1600 milliarder av Oljefondets kroner i statsobligasjoner – nærmere en fjerdedel av fondets midler. Investeringer i statsobligasjoner er i praksis utlån til stater. Investering i statsobligasjoner innebærer stor risiko for å bidra til oppbygging av ikke-bærekraftige gjeldsbyrder og illegitim gjeld. Uten retningslinjer for disse investeringene kan Oljefondet gjøre seg skyldige i å bidra til gjeldskriser.

Finanskrisen i 2008 og den påfølgende gjeldskrisen i Europa har vist behovet for en mer ansvarlig gjeldspolitikk. Ved å innføre krav om åpenhet og innsyn i budsjettprosesser i utstederlandene kan Oljefondet bli en mer ansvarlig långiver. Dette gir et gjensidig utbytte for oss som investor og for låntaker - befolkningen i utstederlandet: Ved redusert finansiell risiko for det norske folk ved å minske sjansen for at Oljefondet bidrar til gjeldskriser, og ved redusert finansiell risiko for låntaker ved at krav om åpenhet gir befolkningen i utstederlandet mulighet for å holde egne myndigheter til ansvar for hvilke lån som tas opp og på hvilket grunnlag.

Det er gledelig at Finanskomiteen nå tar et svært viktig skritt i retning av større finansiell ansvarlighet gjennom Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk har jobbet i mange år for å gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig investor. Dette er en stor seier for oss og for den internasjonale gjeldsbevegelsen.

Høring-finanskomiteen-Thea

SLUGs politiske rådgiver på høring i Finanskomiteen

«Dette er en gledens dag! Finanskomiteen tar ansvar for å gjøre Oljefondet til en ansvarlig investor. Dette er et svært viktig grep for å hindre at Oljefondet bidrar til framtidige gjeldskriser.»

«Nå er det viktig at regjeringen følger opp Finanskomiteens anmodning og at vi får på plass en mer etisk forvaltningsstruktur»

- Maren Hemsett, daglig leder i SLUGLes også:

Facebook Twitter Email