Lunsjsamtale om klimafinansiering

Klimaendringer blir en dobbel krise for mange land - både klimatisk og økonomisk. De landene som selv har bidratt minst til klimaendringer er blant de landene som lider mest under disse. I tillegg må mange utviklingsland nå ta regninga for omstillingen gjennom lånefinansierte klimatiltak. Dette er et urettferdighetsproblem. Men det er også en økonomisk utfordring siden 32 av 72 lavinntektsland, i følge IMF, nå enten er i gjeldskrise eller i høy risiko for krise.

Klimafinansiering Blindern Banner 07052019

Sammen med Verdensseminaret og SAIH Blindern arrangerte vi lunsjsamtale på Blindern 7. mai, for å diskutere hvordan vi på en rettferdig måte bør finansiere klimatilpasning uten å bidra til nye gjeldskriser i det globale sør.

Finansiering til klimatilpasning må komme i form av bistand, og ikke som lån. Allerede gjeldstyngede land skal ikke måtte ta opp lån for å betale for noe de ikke har skylda for! Her er Norge ganske gode, men vi kan strekke oss lengre både med tanke på egne kutt, bidrag og i å bruke vår stemme internasjonalt til å få slutt på lånebasert klimafinansiering.

Klimafinansiering Blindern 07052019

Foto: SLUG

Deltagende i panelet var SLUGs Thea Sofie Rusten Grastveit, Embla Regine Mathisen (Changemaker) og Kristina Fröberg (Forum for utvikling og miljø). Konklusjonen fra deltagerne var klar: Norge må ta på seg ledertrøya!Les også:

Facebook Twitter Email