SLUG i 2019

Nok et år går mot slutten, og det kan være på sin plass med en aldri så liten oppsummering av hva SLUG har gjort og fått til i 2019!

Endringer på kontoret

SLUG fikk 2 nye folk på kontoret i løpet av våren, Henrik Mathias Hvaal og Synnøve Ofte Jakobsen, som vikarierer som henholdsvis daglig leder og politisk rådgiver. Maren og Thea kommer tilbake til SLUG i løpet av vinteren og våren 2020, for å fortsette det gode arbeidet for ansvarlig långivning og låneopptak, for åpenhet og for rettferdig løsninger på gjeldskriser. I februar måtte vi også flytte til et nytt kontor, og holder nå til Kongens gate 16 i Oslo.

25-årsjubileum

23. oktober 2019 feiret SLUG 25-årsjubileum! Det ble en flott fest på Dattera til Hagen, med både nye og gamle fjes til stede for å feire Norges beste gjeldspolitikkorganisasjon. Vi fikk høre taler fra styreleder Elise Skarsaune, Hilde Frafjord Johnson og Erik Solheim, en hilsen fra Bjørg som var med å starte SLUG i 1994, og fra flere av våre internasjonale partnere. Det ble også quiz-show med deltakere fra sivilsamfunnet og Stortinget. Vi velger å tro at vi må ha gjort en grei jobb med å prate med Stortingspolitikerne ofte nok om gjeldspolitikk, siden Stortingspolitikerne faktisk gikk av med seieren!

Fra jubileumsfeiringen. Foto: SLUG

Møter og arrangementer

Vi har altså hatt flere møter med politikerne (litt mer formelle og saklige enn gameshowet), både på Stortinget, i departementene og andre beslutningstakere internasjonalt. Gjennom deltakelse på både vårmøtene og årsmøtene til IMF og Verdensbanken har vi hatt flere møter med de nordisk-baltiske styrerepresentantene for begge institusjonene. Noe av det vi har tatt opp med dem er bedre gjeldsbærekraftanalyser, gjeldsslette til Somalia og samstemthet mellom institusjonenes virksomhet og Parisavtalen.

Vi har også arrangert flere seminarer og panelsamtaler, både i Norge og internasjonalt. To om klimafinansiering, en panelsamtale om Mosambiks gjeldskrise i forbindelse med besøk fra Budget Monitoring Forum (FMO) fra Mosambik, en om Zambia og en om gjeldsslette til Somalia. Vi har også blant annet vært med å arrangere en panelsamtale under IMF og Verdensbankens årsmøter om nye gjeldskriser. Panelet trakk mye folk, og ble kanskje det side-eventet med aller best oppmøte under hele årsmøtet.

Til disse arrangementene har vi ofte samarbeidet med flere av medlemsorganisasjonene våre og våre internasjonale partnere.
Takk for godt samarbeid i år, vi ser frem til å jobbe videre med dere alle i 2020!

Thomas Östros

Thomas Östros, nordisk-baltisk styrerepresentant i IMF, og Henrik Mathias Hvaal fra SLUG. Foto: SLUG

Statsobligasjoner og norsk prioritering internasjonalt

Gjennom 2019 har et av de store politiske arbeidene vært å følge opp Etikkutvalget, som skal vurdere hvilke endringer som trengs i Oljefondets etiske retningslinjer. SLUG mener det trengs etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner, og at det er ganske vilt at en femtedel av vår felles sparegris fremdeles ikke spiller etter de samme etiske notene som resten av fondet. Derfor har vi både sendt skriftlig innspill til utvalget, og deltatt på en muntlig innspillsrunde. Det har også skjedd en del viktige endringer utenom de etiske retningslinjene, sånn som endringen av NBIMs mandat som nå krever forhåndsgodkjenning av utstederland før investeringer i statsobligasjoner. Litt etter litt pusher vi Oljefondet til å være en mer ansvarlig långiver. Etikkutvalget leverer sin utredning i juni 2020, så følg med på arbeidet vårt med dette også neste år!

Vi har også sett at verdens gjeldsbyrder blir tatt opp av Norge på internasjonale møter, f.eks. ved innsettelsen av den nye ECOSOC-presidenten, Norges FN-ambassadør Mona Juul, og arbeidet med å forhindre gjeldskriser var også en av Norges hovedprioriteringer under FNs 74. generalforsamling i september. Norge prioriterte også gjeld i innlegg og forhandlinger på Financing for Development Forum i april. Ved alle disse anledningene har SLUG påvirket på ulike måter, gjennom møter med relevante personer, deltaking i innspillsprosesser eller artikler i media. At gjeld nå blir nevnt ved flere viktige anledninger tyder på at gjeldspolitikken er kommet høyere opp på prioriteringslista. Det er vi glade for, og tar det som en oppmuntring til videre arbeid med norske og internasjonale beslutningstakere.

Ff D 2019

Utdrag fra Norges innlegg på FfD i New York 2019: "We need continued emphasis on responsible lending and borrowing. There are new signs of debt distress in many countries, particularly in LDCs, MICs, LLDCs, and SIDS [Minst utviklede land, mellominntektsland, kystløse land og små øystater som er utviklingsland]. The vulnerability of SIDS is especially alarming. Here, frequent climate-change related weather events threaten to derail economic progress which is further exacerbated by increasing debt burdens that are already unsustainable."

Foto: SLUG

Takk for i år

Dette var bare noen av våre seiere og aktiviteter i 2019, og SLUG har ingen planer om å sakke av på farten neste år heller. Takk for at all støtte fra alle dere som følger med på arbeidet vårt, og se opp for nye prosjekter og seiere for SLUG i 2020!

Med varme ønsker om gjeldsrettferdighet under juletreet og et godt nytt år,

Fra Henrik og SynnøveFacebook Twitter Email