Panelsamtale om Mosambik

Sammen med Amnesty International sin studentgruppe på NMBU arrangerte vi en panelsamtale om gjeldskrisa i Mosambik. Gjeldskrisa medfører også brudd på menneskerettighetene, var konklusjonen.

Om arrangementet

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk har fulgt gjeldskrisa i Mosambik siden den ble utløst i 2016, og vi har gjentatte ganger bidratt til å sette fokus på hvorfor og hvordan befolkningen nå bærer byrden av en krise som skyldes korrupte politikere og businessfolk, og hva som kan gjøres for å løse situasjonen. Denne gangen samarbeidet vi med Amnesty International NMBU for å igjen løfte diskusjonen om Mosambik, og Amnesty deltok også selv i panelet med politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord i panelet. Videre var prof. Adriano Nuvunga med i panelet. Han er en av de mest sentrale personene i sivilsamfunnsarbeidet i Mosambik for å løse krisa.

Med i panelet var også Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver hos SLUG, og moderator var Henrik Mathias Hvaal, daglig leder i SLUG.

Panelsamtalen foregikk på engelsk og kan strømmes her.

Mosambik Panel

Under finner du arrangementsbeskrivelsen, hvis du vil vite mer.

The current situation in Mozambique is affected by the sovereign debt crisis and the situation of human rights violations. The country has been in a precarious financial situation since the onset of the current sovereign debt crisis in 2016. The previous government had taken on large government debt, much of which was hidden and unconstitutionally acquired. The population of Mozambique is now suffering the consequences of corrupt and irresponsible lending practices. The COVID pandemic has made matters even more precarious and recent developments in armed conflict in the north of the country has aggravated the situation. The authorities have failed to hold to account perpetrators of crimes under international law and serious human rights violations and abuses.

The panel consists of civil society activist Prof. Adriano Nuvunga, director of Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), Gerald Kador Folkvord, political adviser with Amnesty International Norway and Thea Sofie Rusten Grastveit, political adviser with Debt Justice Norway. The discussion will be moderated by Henrik Mathias Hvaal, director of Debt Justice Norway.Les også:

Facebook Twitter Email