MENING: FRYS PAKISTANS GJELD!

Pakistan står for mindre enn én prosent av de historiske utslippene av klimagasser, men er et av landene i verden som er mest utsatt for klimaendringene. Til sammenligning har rike land stått for 92 prosent av verdens utslipp. Likevel må de fattigste landene ta konsekvensene av klimaendringene.

Slik det er i dag, fører mange naturkatastrofer til gjeldskatastrofer. Når et land rammes av tørke, flom eller en orkan, krever det enorm innsats for å hjelpe ofrene og bygge opp igjen det ødelagte. Mange land ser seg nødt til å ta opp store lån, og gjeldssituasjonen forverres. Allerede før flommen var Pakistan på randen av gjeldskrise. I 2020 unngikk landet så vidt gjeldskrise fordi G20 ga det betalingsutsettelse, men i år må staten betale 12,5 milliarder dollar til långiverne sine. Selv om Pakistan nå får et lån fra IMF og nødhjelp fra flere land, gjør ikke det den kritiske gjeldssituasjonen merkbart bedre. Det blir den heller ikke med det første: Neste år må Pakistan betale tilbake over 20 milliarder dollar, samtidig som landet begynner å betale den gjelden som ble utsatt under pandemien.

I en årrekke har gjeldsbevegelsen jobbet for et system som gir land betalingssfrys når kriser og naturkatastrofer inntreffer. Situasjonen i Pakistan minner oss på hvorfor. Hvis det fantes et slikt system, gjeldsmoratorium på fagspråket, hadde staten fått frigjort midler til å håndtere krisen uten å måtte vente på rike lands nødhjelp. Myndighetene kunne umiddelbart kjøpt alt som trengs istedenfor å betale ned gjeld. Det ville gi et nødvendig pusterom.

Ingen land bør måtte prioritere gjeldsbetjening over befolkningens grunnleggende behov. Landene med de største gjeldsbyrdene rammes hardest av klimaendringene – og mangler spillerom til å gjennomføre det grønne skiftet eller tilpasse seg klimaendringene. I dag er det internasjonal markering for solidaritet med Pakistan. Pakistan må innvilges gjeldsfrys nå, og på sikt hjelp til å komme seg ut av gjeldsproblemene.

Debattinnlegget var først på trykk i Klassekampen 9. september 2022.Les også:

Facebook Twitter Email