Utvalg: Slik kan Norge redde verden fra klimakatastrofe

I april kom Klimaekspertutvalget, også kalt Helgesenutvalget, men en rapport om hvordan Norge kan bidra med økt klimafinansiering. Daglig leder i SLUG, Julie Rødje, var blant utvalgsmedlemmene. Utvalget peker særlig på Norges økonomiske og historiske ansvar for å bidra med klimafinansiering. Rapporten viser også til flere sentrale prinsipp som må være førende for alle investeringer og prosjekter. Blant disse er å sikre menneskerettighetene, gjeldsbærekraft, biologisk mangfold, åpne og demokratiske prosesser og "forurenser betaler".

Helgesen 2

Utvalgets medlemmer på første møte.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Her finner du mer informasjon fra blant annet VG.Les også:

Facebook Twitter Email