Gjeldsslette for klimahandling

Klima- og gjeldskrisa er gjensidig forsterkende. Dette har blitt tydeligere de siste årene ettersom stadig flere land, særlig i Sør, opplever økninger av begge. Likevel, en rekke tiltak som fremmes for klimafinansiering bidra både som til økt gjeld og er en distraksjon fra de reelle og strukturelle tiltakene som trengs. Denne rapporten avslører de falske løsningene og promoterer reelle og mulige løsninger som baserer seg på gjeldsslette og gavebasert klimafinansiering.

Sammen med et titalls internasjonale organisasjoner har vi bidratt med denne rapporten. Her står den internasjonale klima- og gjeldsbevegelsen sammen for å fremme gode og konkrete tiltak for klimafinansiering.

I år skal verdens land bli enige om et nytt finanseringsmål (NCQG - new collective quantified goal) under COP29 i Baku i november. Allerede denne uka starter mellomforhandlingene i Bonn.

publikation


Facebook Twitter Email