Innspill til vårmøtene til IMF og Verdensbanken

Vårmøtene til IMF og Verdensbanken avholdes 15.-20.april i Washington, USA. Hvert år koordinerer SLUG nordiske-baltisk sivilsamfunn for å gi felles innspill til våre representanter i fondet og banken. Vi har også et eget møte med representanter for det norske Utenriksdepartementet, finansdepartementet og Norges bank for å gi direkte innspill til dem.

Konsultasjonsforum2024

Norske sivilsamfunnsorgansisasjoner etter innspillsmøte før vårmøtene. Her er SLUG, Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Forut og Spire.

Våre skriftlige innspill er i samarbeid med kollegaer fra Norden og Baltikum. Vi mener at institusjonene dessverre undergraver alvoret i dagens gjeldssituasjon, og at de må ta mer ansvar og sikre bedre system og å løse og forebygge gjeldskriser.Facebook Twitter Email