Ansvarlig finansiering - Gjeldsbrevet 1/2008

Temanummer om ansvarlig finansiering. Eurodads charter for ansvarlig finansiering blir presentert. Viktige sider ved norsk utlån blir belyst, som statsobligasjoner i Statens Pensjonsfond - Utland og eksportkreditt. Intervju med utviklingsminister Erik Solheim.Facebook Twitter Email