Etiske kommuner?

Hvordan lage bedre retningslinjer for kommunal sparing.

Nettsiden www.kommunetisk.no og tilhørende brosjyrer for aktivister og kommunepolitikere kommer med anbefalinger til hvordan den etiske forvaltningen av kommunale midler kan forbedres.

Nettsiden og brosjyrene er utarbeidet med bakgrunn i en studie av 68 norske kommuner. Øygunn Brynhildsen har gått gjennom kommunenes investeringer og finansreglement for å finne fram til eventuelle investeringer i statsobligasjoner og reguleringen av slike investeringer. Ingen av kommunene som inngår i studien har investert i statsobligasjoner, men det er heller ingen av kommunene som har etiske retningslinjer for slike investeringer. Som bankinnskudd, pensjonssparing eller forsikringer kan dermed kommunens midler ende opp som lån til andre land, gjennom investeringer i statsobligasjoner.

Kommunene har etiske retningslinjer for investeringer i selskaper, men ikke for investeringer i statsgjeld. Med et økende antall land som utsteder statsobligasjoner er det viktig å få på plass retningslinjer for å forhindre framtidige utlån til udemokratiske eller korrupte regimer.

Nettsiden og brosjyrene inneholder bakgrunnsinformasjon om statsobligasjoner og informasjon om hvordan man kan gå frem for å få på plass etiske retningslinjer. SLUG presenterer også et konkret forslag til vedtak for slike retningslinjer.Facebook Twitter Email