Why Norway took creditor responsibility

I 2006 slettet Norge gjelden etter skipseksportkampanjen med utgangspunkt i kreditors medansvar. Denne rapporten, utgitt av SLUG, tar for seg bakgrunnen for slettingen og hvordan det skjedde. Et viktig spørsmål er hvilken påvirkning denne avgjørelsen kan ha for det videre arbeidet med illegitim gjeld.Facebook Twitter Email