Gjeldsrevisjon i Irland

I Irland planlegges en uavhengig gjeldsrevisjon som har som mål å gi et klart bilde av Irlands gjeld. Viktige punkter i revisjonen vil være hvem gjelden skyldes til, når gjelden oppstod, hvilke typer gjeld det er snakk om og når gjelden forfaller til de ulike kreditorene.

Sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger i Irland støtter denne uavhengige gjeldsrevisjonen i Irland. Revisjonen skal ledes av Dr Sheila Killian, avdelingsleder og førsteamanuensis ved Universitetet i Limerick. Med hjelp av uavhengig forskning er målet å presentere foreløpige funn i juni. Revisjonen vil bli gjort tilgjengelig for individer og grupper som basert på funnene kan vurdere videre handling.

Med særlig vekt på privat bankgjeld som har blitt det offentliges ansvar, vil den gjeldsrevisjonen forsøke å skape en reell forståelse av Irlands gjeld og dens implikasjoner blant befolkningen.

Sivilsamfunnet i Irland har uttalt seg om gjeldsrevisjonen:

"Den første steget i gjeldshåndtering er å finne ut hvem du skylder, hvor mye du skylder, og hvordan gjelden ble til”, sier den irske regionsekretæren i Storbritannia og Irlands største fagforening UNITE, Jimmy Kelly. "Tre år etter at den irske regjeringen kjøpte 'katta i sekken' promotert av bankfolk som alle har fått sine fallskjermer og forduftet, vet vi fortsatt ikke hvem vi skylder. Irsk sivilsamfunn fortjener bedre, og vi er lei av å vente på de som burde ha gjennomført denne revisjonen. Alle som blir tvunget til å betale for feilene til en liten elite vil nå i det minste vite hvem som blir finansiert av deres lønnskutt, skatteøkninger og stramme budsjetter."

"Den uavhengige revisjonen vil bidra til at folk i Irland kan danne seg en mening om hvor ansvaret ligger når det gjelder den irske gjeldskrisen”, sier Andy Storey, styreleder i organisasjone Action from Ireland (AFRI) og foreleser ved University College Dublin. "Revisjonen vil gi verdifull lærdom som kan veilede gjeldsrettferdighetskampanjer i fremtiden, og deles med sivilsamfunn i gjeldstyngede land rundt om i verden."

"Gjeldsrevisjoner kan være verdifulle verktøy for å støtte det sivile samfunn over hele verden til å få informasjon om sine lands gjeld, for slik å dømme selv om gjelden skal betales, og hvilke konsekvenser det får om man betaler eller ikke. Dette er en tilnærming som får stadig mer internasjonal støtte på myndighetsnivå og blant sivilsamfunn. For eksempel har det blitt gjennomført en gjeldsrevisjon med statlig støtte i Ecuador, og parlamentariske revisjonstiltak er under planlegging i Bolivia, Brasil og på Filippinene som følge av et folkelig press for gjeldsrettferdighet", sier Nessa Ní Chasaide fra Debt and Development Coalition Irland.


Foto: "Today in Dublin Protesters Marched Against Cuts As A Bail-Out Is Organised" av William Murphy.Les også:

Facebook Twitter Email