SLUG i DC: Innspill til Verdensbanken og IMF

Denne uka arrangeres IMF og Verdensbankens offisielle vårmøter i Washington DC. Da møtes institusjonenes medlemsland for å diskutere fondet og bankens retning og politikk. Vårmøtene er også en viktig møteplass for sivilsamfunnsorganisasjoner og en viktig arena for lobbyarbeid. SLUG har sammen med nordiske og baltiske organisasjoner sendt brev til styrerepresentantene våre i banken og fondet i forkant av møtene. SLUG vil også være på plass i DC hele denne uka. Oppdateringer får dere på bloggen vår og på Twitter!

IMF og Verdensbanken er viktige långivere til utviklingsland og SLUG følger derfor nøye med på institusjonenes utlåns- og gjeldspolitikk. I fjor lobbet vi aktivt for å sikre at Verdensbankens lånereform ikke skulle føre til en svekkelse av overvåkning av bankprosjekt (les Verdensbanken vedtar lånereform). I år blir fokuset i stor grad på Verdensbankens reform av sikringstiltak i utlån samt IMFs revidering av gjeldsbærekraft. Dette er også tema i brevene vi har sendt styrerepresentantene våre i banken og fondet i forkant av møtene:

Les brevet til den nordisk-baltiske styrerepresentanten i Verdensbanken.
Les brevet til den nordisk-baltiske styrerepresentanten i IMF.

Organisasjonene som står bak brevet til IMF er Forum Syd (Sverige), Diakonia (Sverige), KULU (Danmark), Latvian Green Movement (Latvia), Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og Miljø og Fokus (Norge) i tillegg til SLUG. Brevet til Verdensbanken er signert av de samme, i tillegg til norske FIVAS og Regnskogfondet.

Brevet til Verdensbanken tar opp bankens energisatsing og bruk av finansielle mellomledd, i tillegg til våre bekymringer knyttet til bankens reform av sikringstiltak i utlån, såkalte "safeguards". Brevet til IMF tar opp styrereform, gjeldsbærekraftanalyser og manglende åpenhet. Vi vil presentere de samme problemstillingene i møte med styrerepresentantene våre i DC denne uka. Et av argumentene våre er at Verdensbanken bør implementere FNs prinsipper for ansvarlig utlån i långivingen sin, ettersom bankens rolle tross alt er å låne ut best mulig, ikke mest mulig.

SLUGs representanter i DC oppdaterer SLUGBLOGG under hele oppholdet. Følg gjerne også @slettgjelda (SLUG), @astridiversen (SLUG), @marenhemsett (Changemaker) og @ingvildreymert (Kirkens Nødhjelp) som er i DC og tvitrer fra vårmøtene.


Les mer:

Snart klar for vårmøter (SLUGBLOGG)
Verdensbanken vedtar lånereform
(SLUG)
Hold på din kritiske sans, Holmås!
(SLUG)
Banken bør sikre lånekvalitet, ikke kvantitet
(SLUG)
Spring Meetings (IMF og Verdensbankens offisielle sider for vårmøtene)
Spring meeting schedule (Bretton Woods Project)
World Bank meeting calendar (Bank Information Center)
IMF and World Bank Spring Meetings (Center for Global Development)

Photo: World Bank HQ, UNLes også:

Facebook Twitter Email