SPUs eksklusjonsliste: Myanmar ut, Iran, Syria og Nord-Korea inn

Finansdepartementet har nå bestemt at Myanmar ikke lenger skal omfattes av unntaket for hvor SPU kan investere i statsobligasjoner, mens Iran, Syria og Nord-Korea nå føres opp på listen. SLUG etterlyser mer omfattende retningslinjer for SPUs investeringer i statsobligasjoner.

Det skapte oppsikt da Finansdepartementet før helgen annonserte at SPU nå ikke kan investere i statsobligasjoner fra Iran, Syria og Nord-Korea, mens Myanmar strykes fra svartelisten. Flere kommentatorer satte spørsmålstegn ved at Norge setter opp Iran på denne listen, mens EUs linje nå går mot oppmykning.

Svein Roald Hansen fra Ap sitter i finanskomiteen på Stortinget, og uttalte i Dagsnytt Atten på fredag at regjeringen nå bryter med den enstemmige linjen på Stortinget om ikke å bruke Oljefondet som utenrikspolitisk virkemiddel.

I et intervju i Klassekampen uttalte Kristian Norheim, utenrikspolitisk talsmann i Frp, at ”Om Norge faktisk mener noe med å være en forkjemper for menneskerettigheter og en sterk stemme for å følge internasjonale spilleregler bør vi kunne vise det i praksis ved å heve stemmen”. Norheim sier videre at man til en viss grad bør kunne bruke SPU som et utenrikspolitisk virkemiddel.

SLUG har over lang tid arbeidet for å få på plass etiske retningslinjer for SPUs investeringer i statsobligasjoner, og mener at en bedre løsning må på plass enn en eksklusjonsliste. I 2012 ga SLUG ut rapporten ”Etisk underskudd”, der vi viser hvordan prosessorienterte krav til åpenhet og parlamentarisk deltagelse i utstederlandet kan være en god måte å sikre at SPU ikke investerer i statsobligasjoner der midlene ikke kommer befolkningen til gode.

Foto: Flickr, ArbyreedLes også:

Facebook Twitter Email