Er kommunen en ansvarlig utlåner?

  SLUG har høsten 2014 undersøkt en rekke norske kommuner og funnet at de ikke har regelverk på plass som sikrer en etisk forvaltning av kommunens sparepenger og pensjonssparing.

  Norske kommuner forvalter til sammen store summer gjennom investeringer, pensjonssparing og forsikring. Etter Terra-skandalen i 2007 er kommunene nå pliktige til å ha et finansreglement, og de fleste kommuner har fått på plass etiske retningslinjer for investeringer. Men disse retningslinjene gjelder ikke for investeringer i statsobligasjoner, og kommunene risikerer å investere sparepenger i land som bryter menneskerettigheter.

  SLUG lanserer nå en nettside for aktivister og kommunepolitikere: www.kommunetisk.no hvor du kan lære om hva statsobligasjoner er og hvorfor vi må sikre at vi er ansvarlige når vi investerer i land. I tillegg har vi laget et forslag til hvordan norske kommuner kan tette det etiske smutthullet.

  På nettsidene finner du også hefter, ett for aktivister og ett for kommunepolitikere, som gir en rask innføring i saken og tips til hvordan man kan gå frem for å sikre bedre retningslinjer for kommunal sparing. Du kan laste ned pdf-filene eller ta kontakt med SLUG for å få tilsendt trykte eksemplarer. 

  Danske kommuners eksempel

  I Danmark ble det i 2012 en stor sak da det ble kjent at 11 danske kommuner hadde investert i statsobligasjoner fra noen av verdens mest korrupte og minst demokratiske regimer. Statsobligasjoner er lån som går rett i statskassa til mottakerlandet, og danske skattebetalere har dermed gitt økonomisk støtte til udemokratiske regimer i land som Angola og Gabon.

  Her finner du mer informasjon om saken.

  Les også SLUGs nyhetssak om den danske veiledningen for ansvarlig investering i statsobligasjoner.  Les også:

  Facebook Twitter Email