Eurodads internasjonale konferanse

20. – 22. juni deltok SLUG på den internasjonale konferansen til Eurodad (European Network on Debt and Development). Konferansen gikk i år av stabelen i Haag, og temaet var Alternative policies for a sustainable world.

SLUG deltok på konferansen sammen med representanter fra ForUM, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Changemaker fra det norske sivilsamfunnet, samt representanter fra en rekke organisasjoner fra hele verden som jobber med utviklings- og gjeldspolitikk.

Konferansen tok for seg en rekke ulike politikkområder, og rettet oppmerksomheten mot at vi er nødt til å tenke nytt rundt internasjonal finans, økonomisk regulering og styring, privat finansiering, bistand og utvikling, skatt og gjeld. Økonomer, politikere, jurister og akademikere og andre fagpersoner presenterte noen av utfordringene vi står overfor innenfor de ulike områdene, før det ble jobbet i grupper for å finne løsninger som sivilsamfunnet sammen kan arbeide for å få gjennomslag for.

Eurodad International Conference 2017 26 638

Foto: Eurodad

SLUG var naturligvis opptatt av gjeldsrelaterte utfordringer. I løpet av dagene i Haag fikk vi blant annet høre presentasjoner fra våre partnere i Sør om gjeldssituasjonen i Mosambik, Zambia og Ghana. Sivilsamfunnet i Mosambik jobber for tiden hardt for å få den fullførte gjeldsrevisjonen offentliggjort, et krav SLUG støtter fullt ut. I Zambia jobber gjeldsbevegelsen med opplysningsarbeid for å få frem konsekvensen av den økende gjeldsbyrden landet opplever, mens sivilsamfunnet i Ghana er opptatt av å få frem konsekvensene av lån knyttet til landets energisektor.

Sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med gjeld ble det også lagt planer og jobbet med strategier for hvordan den globale gjeldsbevegelsen i tiden fremover kan påvirke prosessene som pågår i både IMF, Verdensbanken, FN og G20.Les også:

Facebook Twitter Email