Puerto Rico på randen av konkurs

Forrige uke ba Puerto Rico, et selvstyrt territorium underlagt USA, en amerikansk domstol om konkursbeskyttelse. Med en gjeld på over 70 milliarder dollar, tilsvarende 604 milliarder norske kroner, håper Puerto Rico med dette å kunne restrukturere den massive gjelden øygruppen har pådratt seg. Den pågående gjeldskrisen har ført til omfattende kutt i velferdsgoder, reduserte pensjonsutbetalinger, nedleggelse av en rekke skoler og stor fraflytting fra øygruppen til fastlands-USA.

Puerto Rico har det siste året forsøkt å komme til enighet med sine kreditorer om en gjeldsrestrukturering og ny nedbetalingsplan, men disse forsøkene har ikke ledet frem. Flere av kreditorene har nå saksøkt Puerto Rico for å få tilbakebetalt lånene, og det er som en respons på dette at øygruppen nå har bedt om konkursbeskyttelse. Dette er første skritt i en konkursprosess som ingen vet hvor vil ende.

Pågående gjeldskrise

Puerto Rico har opplevd en alvorlig økonomisk nedgang siden 2006. For å dekke løpende utgifter har myndighetene over flere år tatt opp store lån – lån som nå tilsvarer over 70 milliarder dollar. Den økonomiske resesjonen og påfølgende gjeldskrisen har ført til store menneskelige lidelser for mange av de 3,5 millioner innbyggerne i form av fraflytting, arbeidsledighet, fattigdom og kutt i offentlige velferdstilbud. Siden den økonomiske nedgangen har øygruppen opplevd en omfattende «brain drain», og befolkningen har blitt redusert med over 10% siden 2007.

Som en følge av den økonomiske nedgangen og den pågående gjeldskrisen, har Puerto Rico vært nødt til å legge ned en rekke offentlige skoler. Mellom 2010 og 2015 la myndighetene ned 150 skoler, og forrige uke kom meldingen om at ytterligere 179 skoler legges ned som et ledd i å spare penger. Over 27 000 elever må dermed flyttes over til andre skoler.

Konkursbeskyttelse

Puerto Rico har i langt tid forhandlet med flere av sine kreditorer for å komme frem til en løsning på gjeldskrisen, og for å legge en plan for tilbakebetalingen, uten at disse forhandlingene har ført frem. I og med at øygruppen ikke vil være i stand til å sørge for innbyggernes velferd med den nåværende gjeldsbyrden, har de søkt en amerikansk domstol om konkursbeskyttelse. Dette kommer som en respons på at flere kreditorer har saksøkt Puerto Rico for å få tilbakebetalt lånene, og denne begjæringen utløser en prosess der øygruppens enorme gjeld må restruktureres. Målet med begjæringen er å beskytte seg selv mot rekken av søksmål fra kreditorene, og å akselerere forhandlingsprosessen ved å tvinge frem en konsensus blant kreditorene slik at det kan bli enighet om en restrukturering av gjelden.

Puerto Rico er den første saken som vil bli prøvd under den amerikanske loven for konkursrammede territorier som kom på plass i fjor. I og med at en lignende sak aldri har blitt prøvd i det amerikanske rettssystemet før ligger det an til å bli en knallhard kamp mellom Puerto Rico på den ene siden og en rekke pengesterke kreditorer, blant dem store amerikanske hedgefund, på den andre siden.Les også:

Facebook Twitter Email