Årets innspill på Oljefondsmeldingen

Da årets Oljefondsmelding var på høring tidligere i vår, kom vi i SLUG med våre innspill. Oljefondsmeldingen er en stortingsmelding produsert av Finansdepartementet som redegjør for blant annet forvaltningen av SPU. Partiene SV og MdG gjorde merknad av vårt innspill.

SLUG har i mange år fulgt med på Oljefondets investeringer i statsobligasjoner, og på systemet som er blitt etablert for å godkjenne utstedere av slike obligasjoner. Etableringen av dette systemet var en seier, men mer kan gjøres for å videre styrke systemet.

Skjermbilde 2022 06 07 Kl 12 22 10

Politisk rådgiver i SLUG Thea Sofie på høringen i Finanskomiteen 3. mai 2022. Bilde: Skjermdump fra Stortingets direktesending.

I årets stortingsmelding ble det foreslått å fjerne bestemmelsen om statsfinansiell styrke (§ 2-4 (8)) fra Oljefondets forvaltningsmandat. Denne bestemmelsen sier at Norges Bank skal ta hensyn til “forskjeller i statsfinansiell styrke mellom land i sammensetningen av statsobligasjonsinvesteringene”. Mens det senere i mandatet står at det skal finnes en rutine for godkjenning av utstedere (§ 3-10 (1)), er bestemmelsen om statsfinansiell styrke den eneste paragrafen som konkretiserer hva rutinen skal bestå i.

Argumentet for å fjerne bestemmelsen handler om at retningslinjene rutinen består av i dag gjør bestemmelsen “overflødig”. Slik retningslinjene er formulert i dag er vi enig at de omfatter forhold knyttet til statsfinansiell styrke, og på den måten gjør bestemmelsen isolert sett overflødig.

Vi mener imidlertid at det er en svakhet av retningslinjene fungerer som en intern instruks, og ikke er nedfelt i fondets mandat. Det åpner et stort rom for endring i ordlyd og hensikt uten demokratisk debatt og kontroll. Derfor mener vi bestemmelsen om statsfinansiell styrke ikke bør fjernes uten at man samtidig forankrer formålet med de eksisterende retningslinjene eksplisitt i mandatet. Eventuelt gjør man ingenting, og lar bestemmelsen stå slik som den er.


Se det muntlige innspillet til SLUGs politiske rådgiver Thea Sofie Rusten Grastveit på høringen i Finanskomiteen her.


SV og MdG gjorde en merknad av innspillet vårt i innstillingen fra finanskomiteen. Det lød slik:

Skjermbilde 2022 06 07 Kl 12 37 40

Det er flott! Arbeidet med Oljefondets investeringer i statsobligasjoner fortsetter.Les også:

Facebook Twitter Email